Više od 200 đaka Osnovne škole „Jastrebački partizani“ u naselju Balajnac u opštini Merošina sledeću školsku godine počeće u obnovljenoj zgradi i bolje opremljenim učionicama zahvaljujući podršci Evropske unije preko razvojnog programa EU PRO.

Radovi, u koje će biti uloženo 133.000 evra, podrazumevaju obnovu fasade, zamenu stolarije i podova, rekonstrukciju sanitarnih čvorova i instalaciju sistema grejanja na pelet. Ovi i drugi radovi značajno će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti objekta.

Pored navedenih radova, posebna pažnja će biti usmerena na unapređenje socijalne uključenosti Roma i Romkinja. Vrtić koji radi u sastavu škole će tako ubuduće pohađati i deca iz te zajednice. Ove aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja realizuju se u saradnji sa programom Swiss PRO, a predviđaju da deca i roditelji iz romske zajednice budu aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.

„Projekti poput ovoga su od važnosti za lokalne zajednice jer stvaraju jednake mogućnosti za obrazovanje dece i uslove za ostanak ljudi u manjim sredinama. Posebno mi je drago da su gotove sve opštine na teritoriji Nišavskog okruga aplicirale sa kvalitetnim projektima i da će kroz EU PRO program realizovati projekte koje se odnose na unapređenje lokalne infrastrukture, ali i izradu planske i tehničke dokumentacije“, rekla je načelnica Nišavskog okruga, Dragana Sotirovski.

„Opština intenzivno radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja. Već smo renovirali tri osmogodišnje osnovne škole. Planirano je i obnavljanje centralne škole u Merošini“, kaže predsednik opštine Merošina Saša Jovanović.

„Ovo je jedan od 37 projekata lokalne infrastrukture vrednih 4,5 miliona evra koje EU podržava preko programa EU PRO a koji doprinose boljem kvalitetu života stanovništva u lokalnim samoupravama“, navela je Jasmina Ilić, menadžerka sektora infrastrukture u okviru programa EU PRO.

Kako je dodala, u Nišavskom okrugu trenutno se realizuje 18 projekata ukupne vrednosti skoro 1,2 miliona evra, od čega EU ulaže preko 810.000 evra, a doprinos lokalnih samouprava iznosi 350.000 evra.