Broj noćenja u turističkom smeštaju je u 2014. dostigao rekord od oko 2,7 milijardi noćenja, što je 1,7 odsto više nego 2013. godine. Sudeći prema broju noćenja u turističkom smeštaju, Francuska i Španija su najprivlačnije turističke destinacije u EU.

Nakon pada zabeleženog 2009. godine na početku finansijske krize, broj noćenja je u proteklih pet godina u stalnom porastu.

Francuska je sa 403 miliona noćenja i uprkos padu od 1,2 odsto u odnosu na 2013. vodeća turistička destinacija u EU. Slede je Španija koja beleži 401 milion noćenja (porast od 3,1 odsto), Italija sa 370 miliona noćenja i Nemačka sa 366 miliona.

U većini država članica u kojima je statistika vođena, zabeležen je porast noćenja u 2014, a u ovome prednjače Letonija (porast od 11,1 odsto), Belgija (7,2 odsto), Portugalija (7,1 odsto) i Grčka (6,9 odsto).

Integralni tekst saopštenja je dostupan na internet stranici Evrostata