Uz prisustvo i veliko interesovanje predstavnika organizacija i institucija koje se bave kulturom, u niškom EU info kutku je održana prezentacija novog konkursa Kreativne Evrope za Zapadni Balkan.

Konkurs je bio otvoren do 17. marta, a produžen je do 28. aprila, a osnovna ideja je podsticaj pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju.

Prisutni na info danu u Nišu mogli su da se detaljnije upoznaju sa pravilima, procedurama i svim relevantnim informacijama u vezi sa aktuelnim konkursom.

Na konkurs se mogu prijaviti samo pravna lica, a projekti treba da budu partnerski. Partnerstvo projekta mora da ima najmanje pet partnera (nosilac projekta i četiri partnera) sa najmanje dva partnera iz dve različite zemlje Zapadnog Balkana i najmanje dva partnera iz dve različite EU zemlje.

Kultura desk Srbija u saradnji sa EU info mrežom nakon Niša organizuje info dan i u Novom Sadu, koji će biti održan u petak 31. januara od 13 sati, u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu (dr Zorana Đinđića 1).

Desk Kreativna Evropa Srbija pomaže ustanovama, organizacijama, kompanijama i mrežama iz Srbije da konkurišu na konkurse programa Kreativna Evropa.

Više informacija o Kreativnoj Evropi i konkursu za kulturnu saradnju na Zapadnom Balkanu možete naći na zvaničnom sajtu.

Pogledajte i vodič kroz konkurs Kreativne Evrope.

Iako je prvobitno planiran za 17. mart, konurs je produžen do 28. aprila.