U ponedeljak, 20. novembra, u skupštinskoj sali AP Vojvodine, sa početkom u 10 časova,  CESCI (Centralnoevropske služba za prekogranične inicijative na Balkanu), čija je glavna misija unapređenje efikasnosti prekogranične saradnje u Centralnoj Evropi i na Balkanu, će, u saradnji sa Ministarstvom pravde Mađarske, Parlamentom Autonomne pokrajine Vojvodine, Savetom Evrope, Asocijacijom evropskih pograničnih regiona (AEBR), uključujući i nadležne institucije iz Srbije, organizovati međunarodnu konferenciju u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu.

Konferencija pod nazivom „Nove mogućnosti u prekograničnoj saradnji na Balkanu“ je fokusirana na temu Pravna pristupačnost – Srbija kao deo Evropske grupacije za teritorijalnu saradnju (EGTC) i Grupacije za evropsku saradnju (ECG) i njeni ciljevi su sledeći:

  • Razumevanje benefita i potencijala struktura za prekograničnu saradnju kao što su EGTC i ECG, sa posebnim osvrtom na Balkan i Srbiju
  • Promovisanje i razmatranje krajnjih rezultata inicijative za pravnu pristupačnost
  • Analiza srpskog zakonodavstva i regulativnog okvira iz ugla ratifikovanja Madridske konvencije
  • Izrada nacrta regulative za implementaciju i zakonodavnog predloga u skladu sa srpskim zakonodavstvom i odgovarajućim regulativama Evropske unije.

Na konferenciji će, između ostalih, govoriti predstavnici Saveta Evrope, Komiteta evropskih regija, Asocijacije evropskih pograničnih regiona (AEBR), Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva pravde Mađarske, nadležnih Ministarstava iz Srbije i predstavnici Vlade AP Vojvodine.