Načelima su obuhvaćena četiri glavna područja: osposobljavanje osoblja pod nadzorom koordinatora za kvalitet, zadovoljstvo potrošača zbog garantovane obrade pritužbi turista, čistoća i održavanje, kao i tačnost i pouzdanost informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku.

Evropska komisija je predložila niz neobvezujućih evropskih načela za kvalitet turizma kako bi se osiguralo da turisti koji putuju u druge države članice, odnosno oni koji posjećuju naš kontinent iz trećih zemalja, za potrošeni novac dobiju najveću vrednost.

Tim su načelima obuhvaćena četiri glavna područja: osposobljavanje osoblja pod nadzorom koordinatora za kvalitet, zadovoljstvo potrošača zbog garantovane obrade pritužbi turista, čistoća i održavanje, kao i tačnost i pouzdanost informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku. Takav pristup pouzdanim i ažuriranim informacijama o kvalitetu turističkih usluga turistima omogućava da prepoznaju konkurentne proizvode, donesu informiranu odluku i savladaju jezičke prepreke. Predlog će pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP), koja čine više od 90 % turističkog sektora EU, da lakše naglase svoje usluge visokog kvaliteta držeći se predloženih načela.

Potpredsednik Evropske komisije i komesar za industriju i preduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Davaoci turističkih usluga če svojim potrošačima moći da zajamče visok kvalitet usluga, što im daje veliku prednost na konkurentnom tržištu. Ovaj je predlog važno sredstvo za dalju promociju turizma, vodeće europske privredne grane u proteklih pet godina. Promocija visokog kvaliteta evropskih turističkih usluga doprineće boljem protoku turista unutar EU i izvan njega. Time se dopunjuju druge evropske inicijative koje slede isti cilj, kao što su pojednostavnjenje viznog režima za turiste iz trećih zemalja i prepoznavanje Evrope kao robne marke visokokvalitetnih turističkih odredišta.”

Evropska načela za pomoć preduzećima i potrošačima

Preporučena načela če pomoći davaocima turističkih usluga da postanu vidljiviji na širem tržištu, posebno u zemljama izvan Europe. Postojeće razlike u ocenjivanju kvaliteta turističkih usluga mogu da zbunuju turiste. Na primer, turisti koji putuju izvan granica svoje zemlje neće uvijek na raspolaganju imati potpune informacije o kvalitetu različitih davaoca usluga. Zbog toga ne mogu donijeti argumentovanu odluku, posebno pri putovanju u druge države članice ili iz trećih zemalja, i proceniti preduzeća koja ulažu u kvalitet. Ta činjenica industriju odvraća od ulaganja u kvalitet, što se pogotovo odnosi na mala i srednja preduzeća s ograničenim finansijskim sredstvima. Stoga Komisija predlaže sledeća načela kojih se preduzeća moraju pridržavati ako se za njih odluče:

1. Davoci turističkih usluga koji prihvate predložena načela morali bi osigurati osposobljavanje svih zaposlenih, koji su uključeni u neposredno pružanje usluga potrošačima, kako bi se garantovalo zadovoljavajuće ispunjavanje zadataka za koje su zaduženi. Tom se preporukom zahteva i:

upis osposobljavanja zaposlenih u za to određeni registar

imenovanje koordinatora za kvalitet kako bi se osigurao dosledan pristup upravljanju kvalitetom pruženih usluga

uključivanje odgovarajućih zaposlenih u postupak povećanja kvaliteta.

2. Primjenjivanje politike zadovoljstva potrošača, uključujući uspostavljanje mehanizma za obradu žalbi potrošača na mestu pružanja usluge ili internetom, kao i osiguravanje što bržeg odgovora na žalbe .
Davaoci turističkih usluga morali bi uz to da sprovode redovne ankete o zadovoljstvu potrošača i na temelju rezultata da rade na poboljšanju kvaliteta usluge.

3. Davaoci turističkih usluga morali bi da imaju dokumentovani plan čišćenja i održavanja objekata.

4. Davaoci turističkih usluga potrošačima bi morali da pruže informacije o lokalnim običajima, baštini, tradiciji, uslugama, proizvodima, aspektima održivosti itd.

5. Garantovanje tačnih, pouzdanih, jasnih i dostupnih informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku, ako je to u interesu određene lokacije i poslovnog koncepta.

Kako ta načela deluju u praksi?

Inicijativa će biti na dobrovoljnoj osnovi za države članice. Na taj način se upravama država članica ne nameću nepotrebna opterećenja. Ali, one su pozvane na saradnju, praćenje i promociju primene načela u svojim državnim područjima. O predloženim preporukama će se raspravljati u Veću tokom grčkog i italijanskog predsedanja EU.