Niški kolaž Evropskih jezika

EU Info Kutak Niš, uz podršku Grada Niša, obeležiće Evropski dan jezika 26. septembar manifestacijom “Niški kolaž Evropskih jezika” u Pozorištu lutaka u Nišu. Učesnici manifestacije su škole, institucije i organizacije iz Niša čiji će članovi izvesti program na jezicima Evrope.

Niski_kolaz_evropskih_jezika

Evropski dan jezika, ustanovljen 2001. godine u Savetu Evrope (SE), obeležava se radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, kako bi se u većoj meri cenila vrednost i prednosti različitih kultura.

Evropa je bogata jezicima – postoji ih preko 200 i još ih se više govori među građanima čije su porodice poreklom s drugih kontinenata. To je važan resurs koji treba priznati, koristiti i negovati.

Građani Ništa pozvani su da dođu i pogledaju program, koji počinje u 19h i besplatan je.

PROGRAM:
“Oda Radosti“ (nemački, srpski) / Hor OŠ “Učitelj Tasa“ / Staša Vasilić
“Le voyage de Sally“ (deo predstave, francuski) / Gimnazija “Svetozar Marković”
“Capca Rap” (pesma, srpski, romski) / OCD Indigo
“OYE” (horska pesma, španski, engleski) / Hor OŠ “Učitelj Tasa“
“Je veux” (pesma, francuski) / Hor OŠ “Učitelj Tasa“/ Taša Stipsić
“Magical animals” (pesma, engleski) / Američki kutak Niš
“Putić po Evropi” (predstava, holandski, grčki, španski, italijanski, nemački, engleski) / Britannica Niš
„Tajni agenti i bajkopričalice“ (skeč, engleski, nemački, španski, italijanski i ruski ) /EducaMentis
“Tu me relèves” (pesma, francuski) / Francuski Institut Niš
“All our talents” (monolozi, engleski) / Institut Andreja
“Once I caught a fish alive”,  “At the zoo”,  “Colours all around” (pesme, engleski) / Oxford centar
“Carta de despedida de Gabriel García Marquez” (poetična priča, španski, engleski) / Precious gift
“Talk Show: Fashion Tribes” (talk show,, engleski) / SPEL
“I due liocorni” , “Vanita di vanita”(pesme, italijanski, srpski) / Društvo Dante Alighieri