Nastava romskog jezika sa elementima nacionalne kulture uvedena je u 15 gradova i opština u Srbiji i pohađa je 2.264 učenika rečeno je na konferenciji u EU info centru u Beogradu “Prezentacija EU dostignuća u inkluziji Roma”,

Nikolas Bizel iz Delegacije Evropske unije u Srbiji je istakao da je EU pomogla Srbiji sa 12 miliona evra za programe poboljšanja položaja Roma.

On je ukazao da Roma u Evropi ima oko 12 miliona i da se oni najviše suočavaju sa diskriminacijom kako u zemljama EU, tako i državama kandidatima za članstvo.

Koordinator programa inkluzije Roma Ljuan Koka naveo je da je za nastavu na romskom jeziku najmanji odziv učenika u velikim sredinama, poput Beograda dok je u manjim sredinama puno bolji.

romi-panel

On je objasnio da romski jezik predaju nastavnici koji su diplomirali na Filozofskom ili Filološkom fakultetu ili su studenti.

Koka je napomenuo da nastavnici prethodno moraju da dobiju sertifikat Filološkog fakulteta u Beogradu kako bi stekli uslov za predavanje romskog jezika.

Kao problem, Koka je naveo nepostojanje udžbenika i nedovoljnu zainteresovanost škola i školskih uprava za povećanje broja učenika romske nacionalnosti koji pohađaju nastavu romskog jezika.

Na konferenciji u Eu info centru u Beogradu prisustvovala su i romska deca i nastavnici romskog jezika sa elementima nacionalne kulture.