Šef Delegacije Eu u Srbiji, ambasador Majkl Devenport, o…