U okviru manifestacije Erasmus days, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održan je razgovor sa studentima o Erazmus razmeni i mogućnostima koje ona nudi. Studenti su imali priliku da iz prve ruke saznaju kako izgleda proces prijavljivanja i odlaska na mobilnost, ali i da otkriju koje im se mogućnosti nude nakon razmene kroz različite alumni organizacije.

Prodekanka za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Julijana Vučo predstavila je rad te institucije u razvoju međunarodne saradnje Univerziteta u Beogradu i drugih evropskih univerziteta.

“Filološki fakultet realizovao skoro polovinu projekata studentske razmene u okviru Erazmusa na Univerzitetu u Beogradu. Ovaj fakultet je zbog materije koja se na njemu izučava izuzetno značajan za strane studente koji dolaze na mobilnost i nudi im programe na stranim jezicima i podršku prilikom dolaska”, kaže ona.

Član udruženja Erasmus Student Network Serbia Aleksandar Jovanović  podelio je svoja iskustva sa razmene u Nemačkoj, ali i predstavio svoj volonterski rad u ESN-u i prikazao razlike u funkcionisanju mreže u zemljama gde je mobilnost razvijena s jedne strane, i zemljama gde se Erazmus razvija poput Srbije s druge strane.

“Zahvaljujući Erazmusu, stekao sam značajne veštine za buduću karijeru, pošto sam slušao predmete koji nisu u ponudi na mom matičnom fakultetu, koji stoje u dodatku diplomi i time CV može da se izdvoji pri konkurisanju za posao”, objašnjava Jovanović.

Predstavnica Western Balkans Alumni Association Olga Arsić je prestavila rad regionalne organizacije koja okuplja alumnije Erazmus programa iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore  Kosova*, Severne Makedonije i Srbije. Posebno je istakla poziv za finansiranje projekata koje je WBAA realizovao kao platformu za karijerni razvoj i akademsko usavršavanje. Takođe, studentima je predstavila i projekte Let’s talk about internationalisation i No Borders Generation, koje u okviru WBAA realizuju studenti sa Filološkog fakulteta kako bi prisutne studente osnažila da se odluče da odu na razmenu.