Projekat EU Pojmovnik i EU Info Kutak Novi Sad organizuju javnu debatu o politikama usmerenim na mlade i temama i izazovima sa kojima se mladi suočavaju, kako u Evropskoj uniji, tako i u Srbiji. Debata će biti održana 19. maja od 11 časova na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu u ulici Cvećarska 2.

Cilj skupa je da pokrene debatu sa zainteresovanom javnošću o politikama za mlade, obrazovanju i zapošljavanju kao aspektu procesa evropske integracije, objašnjavajući neke od glavnih pojmova, koncepata i institucija važnih za ovu temu, kao i reforme koje Srbija treba da učini kako bi stvorila uslove za bolji kvalitet života mladih i podstakla razvoj društva.

Skup se organizuje u okviru projekta izrade EU Pojmovnika, te je zamisao da se o ovim važnim temama razgovara kroz pojašnjenje osnovnih termina, koncepata i institucija od značaja za mlade i omladinsku politiku.

Na skupu će govoriti:

  • dr Vladimir Medović, urednik EU pojmovnika,
  • Štefen Hudolin, šef II sektora Operacija u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji,
  • Nevena Letić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
  • Milena Škaljac, pomoćnik upravitelja kancelarija Erasmus +,
  • Marija Popović, Tim Evropa.

Moderatorka: Tamara Krstić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

Projekat Delegacije Evropske unije u Srbiji EU Pojmovnik pokrenut je prošle godine i ima za cilj izradu strukturiranog rečnika pojmova sa više od 250 termina koje se odnose na Evropsku uniju. Ova sveobuhvatna zbirka predstavlja jedinstveni resurs za temeljnije i bolje informisanje javnosti o procesu evropskih integracija u Srbiji.Građanima Srbije treba da budu na raspolaganju tačne i sveobuhvatne informacije o Evropskoj uniji, funkcionisanju njenih institucija, istoriji evropske integracije, kao i šta sve podrazumeva procesa evropske integracije Srbije.

EU Pojmovnik će biti završen početkom 2017. godine i biće dostupan u štampanoj i elektronskoj verziji.

Informacije o EU Pojmovniku: eupojmovnik@emins.org i www.euinfo.rs/eu-pojmovnik/