Da li manje opterećenja gradivom doprinosi boljim rezultatima u školi? Da li bi đaci trebalo da „bubaju“, ili da uče samo ono što im je zaista potrebno? Da li bi domaći zadaci trebalo da se rade sa roditeljima ili zajedno sa drugom decom u školi? Koliko je važno slobodno vreme đaka? Da li je ocenjivanje vid pritiska na đake i kako funkcioniše sistem gde se ne uči za ocenu?

O ovim, ali i mnogim drugim važnim pitanjima za obrazovanje diskutovaćemo u EU info centru, u sredu 6. novembra u 11 časova. Povod za diskusiju će biti finski obrazovni sistem. Da li je najbolji, šta ga to čini posebnim i da li neki modeli i principi mogu biti primenjeni u Srbiji, koja se nalazi u procesu reformi svih nivoa obrazovanja. Govorićemo o tome koje novine nas čekaju na tom putu, i šta nam donose jednosmenska celodnevna nastava i državna matura.

Evropska unija kao najznačajniji partner Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja pruža podršku državnim organima da usklade sistem obrazovanja sa standardima i praksama zemalja EU. U ovom trenutku, u toku su projekti podrške obrazovanju namenjeni za izgradnju kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju, usklađivanje sa potrebama tržišta rada kroz razvoj sistema kvalifikacija, uvođenje inovativnih i inkluzivnih nastavnih praksi i opremanje škola modernim nastavnim pomagalima. Kako EU učestvuje u ovom procesu biće jedna od tema diskusije.

Govornici:

Kimo Lahdevirta, ambasador Finske u Srbiji;

Štefen Hudolin, predstavnik Delegacije EU u Srbiji;

Marija Krneta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

Ljiljana Novković, Osnovna škola „Drinka Pavlović“;

Laura Indrén, stručnjak za obrazovanje, Huippu Education