U okviru KreNI konferencije, u EU info kutku je održana prezentacija glavnog programa Evropske unije za kulturu Kreativna Evropa. Fokus je, u skladu sa programom KreNI konferencije, bio na pomoći kreativnim industrijama.

,,Ideja Evropske komisije je bila da se kroz Kreativnu Evropu osavremeni sistem kulture i jača kompetitivnost i inovativnost u ovoj oblasti’’, naveo je Dimitrije Tadić iz Deska Kreativna Evropa. On je dodao da ,,svi projekti moraju da imaju društveni značaj. Takođe, kreativna Evropa ne podržava projekte koji zarađuju, ali pruža podršku koji mogu da zarađuju nakon što budu realizovni’’.

Na prezentaciji su predstavljeni i primeri dobre prakse i najavljeni aktuelni konkursi za kulturne i kreativne prostore i gradove, kao i za projekte evropske saradnje.

KreNI konferenciju kreativnih industrija koja se treći put održava u Nišu organizuje UG Mladi ambasadori uz podršku Delegacije Evrope unije u Republici Srbiji i Grada Niša.