Konferencija o internacionalizaciji i mobilnosti, u organizaciji Erazmus studentske mreže Srbija i Western Balkan Alumni Association, uz podršku EU info centra i Tempus Fondacije, održaće se u Novom Sadu, u prostorijama Visoke poslovne škole, 25. oktobra od 10 sati.

Agenda:

10:00 – 12:00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

12:00 – 14:00 Prezentacije rezultata istraživanja (Izazovi u visokom obrazovanju (HEREtim WBAA), Erasmus in Serbia (ESN RS), Studentske razmene u Srbiji: motvacija, barijere i ishodi (ESN RS)

Panel diskusija: internacionalizacija visokog obrazovanja – studentska mobilnost (Erazmus studentska mreža, Krovna organizacija mladih Srbije, Delegacija EU u Srbiji i Fondacija Tempus)

14:00 – 15:00 Ručak

15:00 – 17:00 Interaktivne sesije (promocija programa mobilnosti, internacionalizacija kod kuće, reintegracija studenata)

17:00 – 18:00 Zaključak i zatvaranje konferencije

18:00 – 20:00 Koktel

Kroz ovaj događaj, koji je organizovan u vidu panel diskusija, prezentacija rezultata različitih istraživanja i interaktivnih sesija, želimo da stvorimo platformu za dijalog o prednostima i manama implementacije programa studentske mobilnosti, o izazovima sa kojima se institucije i studenti suočavaju, kao i o potencijalnim rešenjima koja vode ka poboljšanju kvaliteta mobilnosti.