Kampanjom „Generation Awake” do bolje iskorištenosti otpada!f

Cilj je kampanje „Budna generacija” je da ojača svest korisnika o posledicama njihovih potrošačkih navika na prirodne resurse , kao i da pokaže očigledne koristi koje bi se postigle drugačijim ponašanjem.

GenerationAwake

Najnovija faza kampanje Evropske komisije „Generation Awake”  („Budna generacija”) usmerena je na posledice koje neodrživo raspolaganje resursima ostavlja na prirodnu sredinu, privredu, društvo i građane. Cilj je kampanje je da ojača svest korisnika o posledicama njihovih potrošačkih navika na prirodne resurse , kao i da pokaže očigledne koristi koje bi se postigle drugačijim ponašanjem. Kampanja se sastoji od interaktivnog web-mesta dostupnog na sva 24 službena jezika EU-a, gde animirani likovi pokazuju kako svakodnevne potrošačke odluke utiču na okolinu.

I pored ostvarenih ciljeva u pogledu recikliranja utvrđenim na nivou EU-a i uspehu postignutom u određenim područjima, u Evropi je otpad i dalje nedovoljno iskorišćeni resurs. Studijom sprovedenom na inicijativu Komisije, predviđa se da bi se potpunim sprovođenjem zakonodavstva EU o otpadu godišnje uštedele 72 milijarde EUR i povećao godišnji prihod od rukovođenja otpadom za 42 milijarde EUR i otvorilo više od 400 000 radnih mesta do 2020. godine.

Na web-mestu kampanje „Generation Awake” posetioci mogu da otkriju vrednost otpada i da se obaveste o mogućnostima ponovne upotrebe, recikliranja, razmene i popravke predmeta koje bi inače bacili na otpad. Na povezanoj stranici na Facebooku, građani se pozivaju da prihvate izazove poput smanjivanja otpada od hrane i smanjivanja potrošnje vode. Svi građani mogu sudelovati i podstiču se na širenje poruke da neizbežni otpad može postati koristan resurs, a ušteda resursa znači uštedu novca.
Kontekst

Duhovitom kampanjom šalje se ozbiljna poruka – otpad često sadrži vredne sirovine koje se mogu vratiti u industrijski ciklus. Privrede Evropske unije danas gube znatnu količinu sekundarnih sirovina zbog lošeg gospodarenja otpadom. U 2010. godini ukupno je proizvedeno 2 520 miliona tona otpada, što je u proseku 5 tona po stanovniku godišnje. Smanjenjem, ponovnom upotrebom i recikliranjem otpada svi bismo mogli doprineti dinamičnijoj privredi i zdravijojoj okolini . Time bi se uštedeli prirodni i privredni resursi i Evropu usmerilo ka kružnoj privredi ujutar koje se resursi i proizvodi u potpunosti iskoriščaavaju popravljanjem, ponovnom upotrebom, ponovnom proizvodnjom i recikliranjem.

Kampanja, prevedena na sve službene jezike EU-a, usmerena je na građane uzrasta od 25 do 40 godina, s posebnim naglaskom na mlade u gradskim područjima i porodicama s malom decom. Od pokretanja kampanje u oktobru 2011.godine, njeno je web-mesto posećeno više od 750 000 puta, video-zapise pogledalo je više od 4,5 mliona ljudi, a stranica na Facebooku (www.facebook.com/generationawake) svidela se gotovo 100 000 korisnika. Nova faza kampanje uključuje takmičenje za najbolju fotografiju kojom se predlaže kako da se otpad pretvori u resurse. Pobednik će kao nagradu dobiti putovanje u Kopenhagen, zelenu prestonicu Europe 2014.godine.

Dodatne informacije

Višejezično web-mjesto kampanje: www.generationawake.eu
Stranica na Facebooku: www.facebook.com/generationawake

Povezane informacije
ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Share and Enjoy !

0Shares