U okviru ciklusa akademskih predavanja “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”,  mr Dušan Babac održao je predavanje Karađorđevići i evropske dinastije – istorijske veze.

Procesi uspostavljanja dinastičkih veza imali su osobito važno mesto u različitim događanjima u modernoj srpskoj istoriji, i kako ličnim tako i institucionalnim povezivanjem Srbije sa najvažnijim evropskim kraljevskim lozama o čemu je govorio mr Dušan Babac.

Istorijske porodične veze Karađorđevića  sa evropskim dinastijama otpočeo je kralj Petar I, a tokom vremena, rodbinski su se povezali crnogorskom linijom sa Petrovićima, ruskom linijom sa Romanovim, nemačko – rumunskom linijom sa domom Hoencolern, saksonsko – britanskom sa domom Gvelf, Vetin i Vindzor, zatim sa  italijanskom porodicom Savoja, dansko-grčkom linijom sa domom Oldenburg, portugalsko-brazilsko-francuskom linijom sa domom Orlean-Bragansa. Hesenskom linijom Karađoređevići su vezani za dom Brabant, lajningenskom linijom za dom Sarbriken, badenskom linijom za dom Ceringen, San Donato linijom za dom Demidov i lihtenštajnskom linijom za dom Lihtenštajn.

babac-ekran

Predavač mr Dušan Babac, direktor je “Fonda Kraljevski dvor” u Beogradu. Od 1995. g. aktivno se bavi novijom vojnom istorijom. Iz ove oblasti objavio je više knjiga i veći broj  tekstova u stručnoj periodici i popularnim glasilima u Srbiji i inostranstvu. Bio je saradnik odnosno koautor više izložbi a tokom poslednje dve godine samostalni autor nekoliko izložbenih postavki organizovanih u Belom dvoru. Kao konsultant za uniforme učestvovao je u realizaciji više igranih filmova, TV drama i pozorišnih predstava.