U kragujevačkom Biznis Inovacionom Centru održana je javna debata u okviru projekta EU Pojmovnik. Debata pod nazivom „Ekonomski razvoj, socijalna politika i zapošljavanje na lokalu: eu politike i pristupi“ organizovana je u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i bila je fokusirana na politike ekonomskog razvoja, socijalne politike i politike zapošljavanja u Srbiji, posebno na lokalnom nivou vlasti.

Na skupu su govorili prof. dr Vladimir Medović, urednik EU pojmovnika, Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije i član Tima Evropa i Ognjen Mirić iz Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ), a skup je moderirala Jelena Milovanović, iz Tima za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje SIPRU.

Govornici su se fokusirali na reformske procese koje potrebno sprovesti sa ciljem podsticanja lokalnog razvoja, a koji su u skladu i sa procesom evropske integracije. Urednik pojmovnika je podsetio na ulogu i značaj koji imaju građani u informisanoj i strukturisanoj debati u procesu evropske integracije. Zbog toga je potrebno raditi na dostupnosti istinitih i pravovremenih informacija, kako o Evropskoj uniji, tako i o aspektima evropske integracije koji se odnose na građane.

Jelena Milovanović je istakla značaj reformskih procesa i povezivanja ekonomskog rasta sa socijalnom politikom u vreme krize u Evropskoj uniji. Iz tog razloga je pokrenuta Strategija Evropa 2020, kojoj je cilj da poveže različite politike, kojim bi se podstakla društvena kohezija.

Značaj obrazovanja i izgradnje partnerstava istakla su oba govornika iz regionalnih razvojnih agencija. Kako je rekao Nenad Popovićkapaciteti su ograničeni, a resursi zajednički“ i to je pristup koji primenjuju u svom radu, u kome se oslanjaju u velikoj meri na sredstava iz evropskih projekata. Proces evropske integracije koriste da bi stekli nova znanja i čuli iskustva drugih zemalja. Jedna od prepreka u radu s kojima se suočavaju je nejasna nacionalna politika prema lokalu, usled čega je teško usmeriti u pravom smeru lokalni ekonomski razvoj.

Učesnike debate je posebno interesovala upotreba sredstava iz evropskih fondova. Ognjen Mirić je podsetio da su Srbiji dostupna sredstva iz EU, ali da je iskoristivost tih fondova slaba. Da bi se ta sredstva iskoristila na pravi način, potrebna je mnogo efikasnija saradnja i koordinacija lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, kako bi se osiguralo odgovaranje na konkretne potrebe na realističan način. Osim toga, dodao je, potrebno iskoristiti postojeće kapacitete u institucijama koje ih imaju, preneti na one koje ih nemaju, niti imaju potrebe za njima (npr. male opštine), kako bi se sredstva dobro isprogramirala i iskorositila.

Ovo je četvrta u nizu javnih debata u okviru projekta Glosarij termina i pojmova u vezi sa EU, koji za cilj ima izradu pojmovnika sa odrednicama koje se odnose na Evropsku uniju i proces evropske integracije. EU Pojmovnik će biti završen početkom 2017. godine i dostupan u štampanoj i elektronskoj verziji, a moći će da ga koriste studenti i naučni radnici, državni službenici i novinari, kao i svi građani zainteresovani za funkcionisanje EU, istoriju evropske integracije, proces pregovaranja i članstvo.