Pokrenuta 1990. godine, Evropska teritorijalna saradnja poznatija kao Interreg, je program kohezione politike koji pruža okvir za sprovođenje zajedničkih akcija i razmene politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica. Opšti cilj Evropske teritorijalne saradnje je promocija skladnog ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja Unije u celini.


Programi saradnje Interreg pokrivaju ceo evropski kontinent sa ukupnim budžetom od preko 12 milijardi evra, uključujući doprinos EU i zemalja članica, tokom programskog perioda 2014-2020.


Učesnik ovog programa je i Srbija, koja kroz pograničnu saradnju učestvuje u velikom broju projekata sa članicama EU sa kojima se graniči – Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom i Bugarskom.


Više o aktuelnim pozivima za podnošenje projekata možete pratiti na sajtu Ministarstva za evropske integracije.


Više informacija o Interreg

X