Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji pokreće novi program Zajedno za održivi biznis, čiji je cilj da podrži i promoviše preduzeća iz Srbije koja žele da istovremeno posluju odgovorno u društvu i budu profitabilna i konkurentna.

Info sesija u Nišu će biti održana 17. januara od 12h do 14h u EU info kutku.

Program Zajedno za održivi biznis je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima iz Srbije, a uslov je da posluju najmanje dve godine.

Zainteresovani će na info sesiji imati priliku da saznaju više o ciljevima održivog razvoja, upoznaju se sa primerima dobre prakse i informišu o oblicima podrške, kao i vremenskim trajanjem programa. Pored toga, govoriće se i o podršci koju će imati odabrana preduzeća u razvoju proizvoda-usluga i integrisanju ekološke i društvene odgovornosti u svoje poslovanje.

Prisutni će moći da saznaju više detalja o procesu selekcije, kriterijumima i neophodnim dokumentima za prijavu.

Na sesiji će govoriti Katarina Vukšić (koordinatorka projekta Cirkularna ekonomija, UNDP Srbija), Ivana Stančić (konsultantkinja za razvoj održivih biznisa, UNDP Srbija) i Milivoje Jovanović (program menadžer, ENECA).

Više informacija o programu dostupno je na sajtu UNDP Serbia. 

Zainteresovani za učešće na info sesiji u Nišu mogu se prijaviti najkasnije do 16.01. na e-mail adresu: office@eneca.org.rs.