U Zaječaru je 3. juna, na Fakultetu za menadžment, održan info dan „Istočna Srbija na putu ka EU“, na kome je studentima i srednjoškolcima iz istočne Srbije predstavljen proces pristupanja Evropskoj uniji. Održavanje info dana pomogao je, dostavljanjem publikacija, EU info centar.

????????????????????????????????????

Mladima iz regiona su proces pristupanja i izazove koje taj proces nosi predstavili:

  • Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa o EU
  • Ivan Knežević, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji
  • Vladan Jeremić, član Tima Evropa i direktor RARIS-a – Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije

????????????????????????????????????

Pristupanje EU nosi sa sobom ne samo nove mogućnosti nego i potencijalne izazove jer će se nekim sektorima i poslovima, kao i samim građanima, znatno promeniti uslovi rada i poslovanja. Zato je RARIS pokrenuo regionalnu inicijativu „Istočna Srbija na putu ka EU“ kako bi omogućio građanima u istočnoj Srbiji da detaljno upoznaju proces pregovaranja, uzmu aktivno učešće u njemu i iskoriste proces pristupanja Srbije EU na najbolji način.

????????????????????????????????????

RARIS je formirao „Regionalnu EU platformu“ kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 40 predstavnika: organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalnih razvojnih institucija, MSP i njihovih asocijacija, lokalnih organa vlasti i medija iz Borskog i Zaječarskog okruga. Više informacija o Regionalnoj EU platformi se može pogledati na http://www.raris.org/fod

Info dan je organizovao RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije uz pomoć Fonda za otvoreno društvo iz Beograda i u saradnji sa EU info centrom iz Beograda.