Informacioni centar Evropske unije prvi put je ove godine nastupio na Sajmu omladinskog turizma, Youth Fair, koji je održan 8. i 9. jula u Novom Sadu, a nakon toga i na EXIT festivalu, od 10. do 13. jula.

Na EXIT festivalu, koji tradicionalno poseti više desetina hiljada posetilaca, EU info centar predstavlja publikacije i filmove koji govore o programima Evropske unije za mlade: školovanju i stipendiranju, volontiranju, EU projektima, kao i drugim mogućnostima koje EU pruža građanima Srbije.