Slikar i pisac Mileta Prodanović, profesor i prorektor Akademije umetnosti u Beogradu održao je u EU info centru predavanje u okviru akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”.

“Identitet složenih državnih zajednica i njegova ekspozicija na novcu – slučaj Jugoslavije i EU” je naslov predavanja u kojem je Prodanović objasnio na koji način je moguće čitati predstave na kovanom novcu i banknotama tokom istorije i u državama poput Austro-ugarskog carstva, prve dve Jugoslavije pa sve do složene zajednice kakva je Evropska unija.

Prodanovićeva teza je da od vremena kada se pojavio prvi kovani novac predstave na njemu su neka vrsta „lične karte“ zajednice koji ih izdaje.

Izbor ikonografskih elemenata, kao i kvalitet izrade šalju nedvosmislene, mada ponekad i prikrivene poruke. Prvi masovnije kovani novac srednjovekovne Srbije (najverovatnije u vreme kralja Dragutina) verna je kopija venecijanskog matapana. Taj „prekopirani dizajn“ je, u krajnjoj liniji, i razlog zbog kojeg su Srbi dospeli u Danteov spev i može se smatrati početkom naših nevolja sa novcem kako u „dizajnerskom“ (prve srpske banknote u vreme Obrenovića koriste odbačeni dizajn belgijskog franka) tako i u ekonomskom smislu.