U četvrtak 24. novembra predavanje u okviru akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja” održaće prof. dr Mileta Prodanović, redovni profesor i prorektor Akademije umetnosti u Beogradu na temu: „Identitet složenih državnih zajednica i njegova ekspozicija na novcu – slučaj Jugoslavije i Evropske unije”.

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 24.11. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu od 18 časova.

Predavanje se bavi čitanjem predstava na kovanom novcu i banknotama složenih državne zajednice kakve su bile Austro-ugarsko carstvo, prve dve Jugoslavije i kakva je, u suštini, današnja Evropska unija.

Od vremena kada se pojavio prvi kovani novac predstave na njemu su neka vrsta „lične karte“ entiteta koji ih izdaje. Izbor ikonografskih elemenata, ali i kvalitet izrade šalju nedvosmislene, mada ponekad i prikrivene poruke. Prvi masovnije kovani novac srednjovekovne Srbije (najverovatnije u vreme kralja Dragutina) verna je kopija venecijanskog matapana. Taj „prekopirani dizajn“ je, u krajnjoj liniji, i razlog zbog kojeg su Srbi dospeli u Danteov spev i može se smatrati početkom naših nevolja sa novcem kako u „dizajnerskom“ (prve srpske banknote u vreme Obrenovića koriste odbačeni dizajn belgijskog franka) tako i u ekonomskom smislu.

miletaProf. dr Mileta Prodanović, je redovni profesor i prorektor Akademije umetnosti u Beogradu. Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu diplomirao je 1983, a magistrirao 1985. godine. Specijalizirao je u Londonu, na Royal College of Arts 1989-90. Godine 2009. stekao je zvanje doktora likovnih umetnosti na FLU u Beogradu. Od 1990. radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u zvanju redovnog profesora.

Od 1980.godine prof. dr Mileta Prodanović izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u nekadašnjoj Jugoslaviji i u više evropskih gradova (Rim, Tibingen, Tuluz, Karkason,Venecija, Beč, Grac, Prag, Regensburg, Kijev i drugi). Bio je predstavnik SFR Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu 1986. godine. Od 1983. objavljuje prozu, esejističke tekstove iz oblasti vizuelnih umetnosti, i publicistiku. Član je ULUS-a, SKD-a, srpskog PEN centra i AICA-e – međunarodne asocijacije likovnih kritičara. Učestvovao je na više međunarodnih skupova iz oblasti studija kulture.

Prof. dr Mileta Prodanović dobitnik je više nacionalnih i regionalnih nagrada iz oblasti likovnih umetnosti i književnosti, kao i nagrade za likovnu kritiku „Lazar Trifunović“.

Share and Enjoy !

0Shares