„Cilj nam je da privrednike u Srbiji, pre svega, upoznamo sa mogućnostima finansiranja koji dolaze iz Evropske unije. Ono što nam je za sad dostupno pruža nam se u okviru programa Horizont 2020. Važno je naglasiti da Srbija i naši privrednici imaju potencijala, da novca ima dovoljno, ali da je konkurencija velika, a kriterijumi podignuti na visoku lestvicu“, izneo je predstavnik Privredne komore Vojvodine Marko Kovačević  na sesiji „Hajde da pričamo o Horizontu 2020 – kako da postanete MSP zvezda“, a u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

Skup su organizovali Privredna komora Srbije i Poslovni inkubator Novi Sad uz podršku Evropske mreže preduzetništva (EEN). Nakon panela upriličeni su i međunarodni poslovni susreti, čiji je koordinator bila predstavnica konzorcijuma Agrofood sektorske gupe, Biljana Viduka menadžerka EU Info kutka Novi Sad.  U okviru EEN radi 17 sektorskih gruopa, između ostalih i Agrofood.

Na međunarodne poslovne susrete ove godine je prijavljeno 138 učesnika i do sada zakazano 107 susreta. Učesnici su preduzeća i organizacije iz 17 zemalja (BiH, Bugarska, Kina, Hrvatska, Češka Republika, Nemačka, Italija, Litvanija, meksiko, Holandija, Nigerija, Ruminija, Srbija, Slovenija, Španija, Turka i Ukrajina.

Evropska mreža preduzetništva povezuje preduzeća iz preko 60 zemalja sveta, a rad EEN podržava Evropska komisija, kroz Cosme program, što znači da su sve usluge besplatne. Konzorcijum, koji u Srbiji predvodi Privredna komora Srbije, pomaže da preduzeća pronađu partnere na tržištu EU za različite modele saradnje, u okviru čega je najvažnije da proizvod ili usluga koji se nudi budu inovativni, jer EEN nije mreža za jednokratnu prodaju, već zapravo alat za pronalaženje partnera.

„Ovakvi paneli  se organizuju da bismo informisali privrednike o tome šta je to što im je trenutno dostupno, kako bi im se kroz ovakve susrete, kao i radionice olakšala priprema predloga i apliciranje. Ideja ima, ali veliku barijeru predstavlja poznavanje engleskog jezika i  rada na računaru. Prvi fazu su prošle samo četiri firme iz Srbije. Važno je i reći, naročito kada je reč o malim i srednjim preduzećima, da, uz ostale uslove koji su potrebni da biste ostvarili uspešnu poslovnu ideju kada morate da se oslanjate na kredute, EU novac nudi bespovratno“ naglasio je Marko Kovačević.

Program Horizont 2020 na panel diskusiji predstavila je  Nataša Vujnović Sedlar, rekavši da je to najobimniji program koji EU  želi da realizuje, ne samo po obimu, nego i po iznosu novca koji se nudi. Programom Horizont 2020 od 2014 do 2020 godine opredeljeno je 80 milijardi evra. Veliki naglasak, sa istraživanja u prethodnom periodu, sada je stavljen na inovacije i mala i srednja preduzeća. Težište je prebačeno da bi Evropa postala konkurentna na svetskom tržištu. Vujnović Sedlar je pozvala sve koji imaju dobru, inovativnu ideju da apliciraju, jer je to moguće čak i pod uslovom da onaj ko konkuriše nije vlasnik sopstvene firme.

Na skupu je posebnoi istaknuto da je činjenica da je Evropska komisija odlučila da se više pozabavi malim i srednjim preduzećima, ogromna šansa za privrednike u Srbiji.