U četvrtak 16. juna u prostorijama EU info centra održaće se novo predavanje iz akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”. Dr Snežana Veljković, redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu predavaće na temu: Hipokrat u Velikom ratu: savezničke medicinske misije u Srbiji 1914-1918. godine.

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 16.06. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu.

Dr Snežana Veljković, je redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Autorka je više monografija, udžbenika i studija iz oblasti sudske medicine, i istraživač istorije srpske medicine u periodu XIX veka, balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Članica je Sekcije za istoriju medicine SLD i pisac kapitalne publikacije “Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu (1920 – 2010)”.

Sažetak predavanja:

Cilj predavanja je da prikaže pomoć koje su pružile savezničke medicinske misije srpskom narodu u Velikom ratu. Ta pomoć je bila izvanredno velika, i pružana je od početka do kraja rata, u različitim vidovima. Najpre su to bile hirurške misije zbog zbrinjavanja velikog broja ranjenika iz Cerske i Kolubarske bitke. Potom sanitarne ekipe koje su došle da suzbijaju epidemijutri tifusa, pre svega  pegavca (koje su odnele oko 135.000 žrtava).  Prilikom povlačenja preko Albanije i evakuaciju na Krf i u Bizertu, strane misije su pratile i vojsku i izbegli narod. Konačno, pri probijanju Solunskog fronta strani lekari su opet zbrinjavali ranjenike, a transportne medicinske ekipe pratile su napredak srpske vojske i oslobađanje Srbije.  Bile su to stotine lekara i hirurga (uglavnom žena), medicinskih sestara i bolničara, sanitaraca i administratora, vozača i pomoćnog osoblja.  O njima se do pre desetak godina veoma malo govorilo i znalo u Srbiji. Najviše podataka o njima nalazi se u službenim izveštajima i privatnim uspomenama pripadnika savezničkih misija.