Evropski pokret u Srbiji će u sredu, 1. novembra, u EU Info centru u Beogradu organizovati svečano potpisivanje ugovora o finansiranju inovativnih projekata i informativnih kampanja na lokalnom nivou o Evropskoj uniji i koristima od procesa evropske integracije za građane Srbije. Projekti su odabrani na konkursu u okviru projekta „Evropa za mene“, održanom u septembru.

Evropski pokret u Srbiji je krajem avgusta objavio poziv za podnošenje predloga projekata koji će unaprediti znanja i svest građana Srbije o procesu evropske integracije, na kome su pravo učešća imale lokalne organizacije civilnog društva, biblioteke, univerziteti i mediji.

Na poziv se javilo 60 organizacija, a odabrano je deset predloga koji su prevashodno usmereni na sadržaje procesa pristupnih pregovora koji su od posebnog lokalnog ili regionalnog značaja.

Predstavnici organizacija čiji su predlozi pobedili na svečanosti u sredu potpisaće ugovore o donaciji, a u ime organizatora i donatora govoriće:

  • Ivan Knežević, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji,
  • Pol-Anri Prese, šef za štampu, informisanje i komunikacije u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

Dodela malih grantova deo je projekta Evropa za mene koji Evropski pokret u Srbiji sprovodi u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo, sa idejom da se ojačaju kapaciteti lokalnih organizacija, ustanova i medija da građanima pružaju proverene i korisne informacije o evropskoj integraciji Srbije. Projekat finansira Delegacija Evropske unije.

Informacije i prijave: Maša Živojinović, 063/8369279, masa.zivojinovic@emins.org