Izbeglička kriza, veliki protok migranata i položaj azilanata izazivaju bojazan u oblasti ljudskih prava, jer tražioci azila imaju neodređen status i neizvesnu budućnost. Tim povodom EU info point Niš i Francuski instutut odlučili su da na Međunarodni dana ljudskih prava skrenu pažnju na ovaj problem.

U Media i reform centru Niš organizovana je projekcija francuskog filma „Welcome“ reditelja Philippe-a Lioret-a, dobitnika mnogobrojnih prestižnih evropskih nagrada, koji na efektan način oslikava problem migranata i njihovu borbu za bolje sutra.

Pre projekcije, prisutni su imali priliku da pogledaju neke od fotografija sa terena Saše Đorđevića, fotoreportera Agencije BETA i France press-a. On je istakao da je uloga medija u podizanju svesti o ljudskim pravima ogromna. Do skoro niko nije obraćao pažnju niti izveštavao o migrantima, iako je ovaj problem postojao još od ranije, pa i 2009. kada se dešava radnja filma.

„Srbija je siromašna zemlja i migranti su svesni da im ne možemo pružiti mnogo, ali sama činjenica da se prema njima odnosimo sa poštovanjem, njima mnogo znači”, dodao je Đorđević.

Aleksandar Mihajlović, polaznik „Škole za braniteljke i branitelje ljudskih prava“ koju sprovodi Organizacija Civil Right Defenders , Kler Bortolusi, direktorka Francuskog instituta u Nišu i Danijela Vučić, menadžerka EUIP Niš obratili su se prisutnima i ukazali na značaj angažovanosti svih nas u borbi za ljudska prava.

Srbija je u procesu evrointegracija donela brojne zakone i ima dobar okvir u zaštiti ljudski prava, ali je glavni problem primena u praksi.

„Samo od početka godine 34 žene je stradalo u porodičnom nasilju, što je znatno povećanje u odnosu na ranije“, kaže Mihajlović.

Dan ljudskih prava je prilika da podsetimo na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima po kojoj su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima, te da je jedna od osnovnih obaveza svake demokratske države da stvori efikasan mehanizam zaštite i poštovanja ljudskih prava.