Rekonstrukcija mosta preko reke Dobrave na državnom putu I B reda između Šapca i Požege, koja je počela u martu 2017. godine, biće završena polovinom septembra ove godine. Evropska unija izdvojila je 183.000 evra za rekonstrukciju mosta koji je nakon majskih poplava 2014. godine, bio u opasnosti od urušavanja usled visokog vodostaja Dobrave koja je poplavila okolno zemljište i put.

„Konstrukcija mosta na Dobravi biće popravljena i ojačana novim slojevima armature, što će u potpunosti obezbediti stabilnost konstrukcije. Tako će eventualna šteta od poplava u budućnosti biti smanjena na minimum zahvaljujući uređenju rečnog korita Dobrave u dužini od 100 metara“, rekao je član nadzornog tima Radomir Božić.

Rekonstrukcija mosta dužine 36 metara obuhvata sanaciju mostovskih nosača i ležišta, postavljanje novog sloja betona uz sprezanje sa postojećom konstrukcijom mosta, izradu hidroizolacije, asfaltiranje i montažu odbojne ograde za saobraćaj, kao i uređenje rečnog korita i obaloutvrde. Posledice poplava biće u potpunosti sanirane, a novoizgrađene pešačke staze i ograde omogućiće bezbedan prelazak pešaka preko mosta.

U Šapcu je u julu 2017. godine počela i rekonstrukcija mosta preko reke Dumače, čiji završetak je planiran za kraj septembra ove godine. Ukupna vrednost radova koje finansira EU je 125.000 evra.

Radovi na mostovima realizuju se u sklopu projekta rekonstrukcije putnih objekata oštećenih u poplavama, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u 23 lokalne samouprave, a za koji je Evropska unija izdvojila 10,49 miliona evra. Do sada je završena sanacija 44 klizišta i rekonstrukcija sedam mostova, dok će do kraja projekta biti rekonstruisana još dva mosta, a pet mostova izgrađeno.

Evropska unija pružila je najveću pomoć Srbiji u obnovi od posledica poplava i jačanju preventivne infrastrukture u vrednosti od 162 miliona evra kroz pretpristupne fondove IPA 2012 i 2014, i Fond solidarnosti Evropske unije.

Program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, u vrednosti od 102 miliona evra, finansira Evropska unija iz pretpristupnih fondova IPA 2012 i 2014. Sredstva su namenjena izgradnji i obnovi kuća, rekonstrukciji javnih ustanova, puteva, klizišta i javne infrastrukture, obnovi privrede i poljoprivredne proizvodnje, kao i infrastrukture za sprečavanje i zaštitu od poplava u 57 opština koje su najviše pogođene poplavama. Sve aktivnosti na terenu sprovode Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), organizacije HELP, ASB i Danski savet za izbeglice (DRC), Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Svetska banka (SB) – u koordinaciji sa Kancelarijom Vlade Srbije za upravljanje javnim ulaganjima.

Share and Enjoy !

0Shares