Evropska unija na Expo 2015 u Milanu

Sa 20 miliona očekivanih posetilaca na mestu događaja i milijardu onlajn posetilaca, Expo će biti platforma za promociju dijaloga o kvalitetu hrane, bezbednosti hrane i javnom zdravlju na svim nivoima sa temom „Ishrana planete, energija za život”.

EXPO2015Milano

Svetska izložba Milano Expo 2015 namerava da razvije društveno ekonomsku debatu zasnovanu na argumentima o bezbednosti hrane i održivoj praksi sa temom „Ishrana planete, energija za život”. Sa 20 miliona očekivanih posetilaca na mestu događaja i milijardu onlajn posetilaca, Expo će biti platforma za promociju dijaloga o kvalitetu hrane, bezbednosti hrane i javnom zdravlju na svim nivoima.

Evropska unija će učestvovati na Expo Milano 2015 i ugovor o učestvovanju je potpisan 9. decembra 2013. godine u Milanu u prisustvu predsednika Komisije Hozea Manuela Baroza i italijanskog premijera Enrika Lete. Slogan EU na Expo 2015 je “Gajeći budućnost Evrope zajedno za bolji svet“. Ovaj moto spaja ulogu poljoprivrede sa osnovnom ulogom Evrope i njenih građana kao i ključne koncepte kao što je inkluzija, saradnja, solidarnost i rast u kombinaciji sa održivošću za našu planetu.

Paviljon EU će se nalaziti unutar italijanskog izložbenog prostora, ispred Palate Italije. Izložba će prikazati kako se politike EU bave temama koje čine suštinu Expo Milano 2015.

Expo Milano 2015 će se održati u godini u kojoj se obeležava završetak roka za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) Ujedinjenih nacija. Sa preko 840 miliona hronično neuhranjenih ljudi, Expo će biti idealna prilika da se istakne kontinuirana posvećenost EU da smanji glad i siromaštvo u svetu i da razmišlja o održivom razvoju za sve. EU je jedan od glavnih svetskih aktera u sektoru hrane kako u smislu zakonodavstva tako i u smislu kreiranja politika. Pored toga, EU je i dalje jedan od najvećih donatora pomoći u svetu, koji radi na unapređenju bezbednosti hrane. 2015. godina obeležava i središnju tačku u implementaciji strategije EU za rast, Europe 2020. EU će iskoristiti priliku na Expo Milano da promoviše svoju posvećenost pametnoj, održivoj i inkluzivnoj ekonomiji.

Nauka u kući usluge Evropske komisije, Zajednički istraživački centar (JRC) u Ispri, blizu Milana, upravlja prisustvom svih institucija EU na Expo Milano 2015.

Korisni linkovi:

Link do predsednikovog govora na događaju Expo Milano 2015 u Evropskom Parlamentu:
europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-76_fr.htm

Link za dalje informacije:
ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2300&obj_id=3620&dt_code=PRL&lang=en

Link do izjave predsednika Baroza na ceremoniji potpisivanja ugovora o učešću EU na Expo Milano 2015, 9. decembra 2013.:
europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1045_it.htm