“Lokalna samouprava u Srbiji i Evropska unija“ je bila tema skupa koji je u petak 15. jula održan u Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru. Ova tribina je organizovana u okviru projekta „EUTEKA – Evropska unija u vašoj biblioteci“ kojim se bibliotekama širom Srbije pruža podrška kako bi one u svojim sredinama postale mesta za informisanje građana o temama koje su u vezi sa EU.

Na ovom događaju koji je okupio predstavnike lokalne samouprave,nevladinog sektora i medija su govorili gospođa Aleksandra Vukmirović, članica Tima Evropa Srbija i stručnjakinja za pitanja lokalne samouprave i Evropske unije, i gospodin Esad Mahmutović, šef Odseka za normativne poslove u Gradskoj upravi Novog Pazara. Moderator skupa je bio Aleksandar Đukić, predstavnik projekta „EUTEKA – Evropska unija u vašoj biblioteci“.

Govoreći o dosadašnjoj podršci Evropske unije lokalnim samoupravama u Srbiji gospođa Vukmirović je istakla da se ta pomoć može podeliti u dve grupe (podrška za podizanje kapaciteta lokalnih samouprava i podrška za razvoj infrastrukture) i da je njena ukupna vrednost od 2001. do 2014. godine bila nešto više od 400 miliona evra.  Prema rečima gospođe Vukmirović, Evropska unija je najveći pojedinačni donator i u oblasti lokalne samouprave i da je podrška EU izuzetno važna i za reformu lokalne samouprave i podizanje kvaliteta usluga koje ona pruža građanima. Bez Evropske unije mnogi lokalni infrastrukturni projekti ne bi mogli biti realizovani, jer lokalne samouprave nemaju novca, a i sredstva iz republičkog budžeta nisu dovoljna kako bi se ti projekti realizovali. Lokalna samouprava u Srbiji mora da gradi svoje kapacitete i da sprovede reformu administracije kako bi bila transparentnija i efikasnija u svom radu što i jeste jedan od najvažnijih zadataka u procesu pristupanja Evropskoj uniji, istakla je Aleksandra Vukmirović.

Gospodin Esad Mahmutović je govorio o iskustvima Novog Pazara u procesu pristupanja Srbije EU i naveo je neke od najvažnijih stvari koje je ova lokalna samouprava učinila kako bi podigla nivo usluga koje pruža građanima. On je istakao i značajan doprinos EU realizaciji projekata u Novom Pazaru, ali je pomenuo da je neophodno raditi na edukaciji službenika u lokalnoj administraciji kako bi saradnja sa EU bila još uspešnija.

euteka-2

Učesnici tribine iz lokalne samouprave i predstavnici nevladinog sektora iz Novog Pazara su u otvorenom razgovoru ukazali na potrebu bolje međusobne saradnje kako bi Novi Pazar u buduće bio u boljoj poziciji da iskoristi pogodnosti koje Evropska unija pruža lokalnim samoupravama u Srbiji na njenom putu ka punopravnom članstvu.

Ovu tribinu su zajednički organizovali Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ iz Novog Pazara i projekat „EUTEKA – Evropska unija u vašoj biblioteci“.

„EUTEKA – EU u vašoj biblioteci“ je projekat koji ima za cilj pružanje konkretne podrške bibliotekama širom Srbije kako bi one u svojim sredinama postale mesta za informisanje građana o temama koje su u vezi sa EU. U okviru projekta će biti organizovani javni događaji u 21 biblioteci širom Srbije te dostavljene nove publikacije i knjige, kao i informativni materijal za bibliotekare i njihove korisnike koji će im pomoći da se upoznaju sa EU i njenim vrednostima. U okviru projekta biće donirano 15 Euteka polica bibliotekama u Srbiji.