U okviru ciklusa akademskih predavanja „Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja“ predavanje u EU info centru 23. Marta od 18 časova će održati profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Ivan Vujačić.

Njegova tema odnosi se na rašireni narativ o evropskim integracijama kao isplaniranom projektu nadnacionalne organizacije u okviru kojeg se radi viših interesa mira, saradnje i  prosperiteta, države odriču svog suvereniteta. Suprotno ovom narativu, istorija evropskih integracija, međutim, ukazuje da su one nastale usled potrebe za reafirmacijom nacionalnih država. Ovo je bilo naročito očigledno na samom početku procesa evropskih integracija i nastavilo se do današnjih dana.

Predavanje će ukazati na prožimanje političkih i ekonomskih nacionalnih ciljeva u procesu evropskih integarcija na primerima: Zajednice za ugalj i čelik, slobodne trgovine, stvaranja Evropske ekonomske zajednice, te stvaranja i proširenja Evropske unije.

Evropska unija se po načinu organizovanja nalazi između konferderacije i federacije što upravo ukazuje na premanentno prožimanje i ujedno napetost između nacionalnih država i nadnacionalnih nivoa odlučivanja. Ovaj jedinstven tip organizacije zahteva stalno prilagođavanje, pregovaranje i kompromise u ostvarivanju nacionalnih ciljeva država članica.

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 23.03. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu.