U nastavku ciklusa akademskih predavanja “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja” profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Nikola Samardžić održao je predavanje pod naslovom: “Carstvo Karla V: Prolog ujedinjenoj Evropi?”.

Profesor Samardžić je govorio o vladavini Karla V koji je u vreme kada pojam Evrope u današnjem smislu nije postojao,  objedinio teritorije španske krune, Nizozemske i Burgundije, Nemačku sa Austrijom, Napulj, Siciliju, povremeno i Milansko vojvodstvo. Njegova vladavina je, kako je objasnio Samardžić, prva zajednička evropska institucija, zasnovana na načelu pravne, političke i kulturne autonomije a zahvaljujući španskim osvajanjima američkog kontinenta uspostavio je tokove buduće svetske trgovine. Teritorija kojom je vladao prostirala se na 4 miliona kvadratnih kilometara.

Partikularizmi srednjovekovnog sveta u njegovo vreme počeli su se prevazilaziti zahvaljujući bankarskom i trgovačkom kapitalu, pomorstvu, uspostavljanjem sigurnijih kopnenih veza, primenom nauke, verskom tolerancijom , racionalnom logikom ali bez jasne političke ideje.

Na sličan način, zaključio je profesor Samardžić, nastala je i Evropska unija – kao jedan od odgovora na federalizam SAD gde države među sobom nemaju carinske barijere. Tako je, smatra on, sticaj okolnosti posle Drugog svetskog rata naveo evropljane da stvore zajedničko tržište da bi parirali američkoj ekonomiji.