Grupa od 11 EUteka bibliotekara iz različitih gradova Srbije boravila je tokom ove nedelje u dvodnevnoj studijskoj poseti Beogradu kako bi se, prvenstveno, upoznala sa radom kulturnih centara i instituta zemalja članica EU i, zajedno sa predstavnicima ovih institucija, pronašla adekvatne načine za saradnju.

Ideja ove posete je da se bibliotekarima, u čijim bibliotekama od septembra funkcionišu EUteka kutci, ponude novi sadržaji koji na kvalitetan način približavaju Evropu i Evropsku uniju najpre njima a potom i njihovim korisnicima i široj javnosti u sredinama iz kojih dolaze.

Tokom ove posete bibliotekari su posetili British Council, Francuski institut u Srbiji  i Institut „Servantes“.

Već na prvoj stanici ove posete, u British Councilu, pokazalo se da postoje mogućnosti za saradnju. Milan Lučić, menadžer za oblast umetnosti zapadnog Balkana British Councila, upoznao je prisutne sa online platformama za učenje engleskog jezika koje bi, kako su bibliotekari ocenili, bile odličan sadržaj za njihove korisnike. Računari u EUteka kutcima, koje je ove jeseni opremila Delegacija EU u 45 biblioteka u Srbiji, već sadrže brojne korisne linkove o Evropskoj uniji a od sada će se ovoj listi priključiti i kvalitetni online programi za učenje engleskog jezika. Postoji mogućnost, takođe, da na ovim računarima ubuduće budu dostupne i digitalizovane kolekcije umetničkih dela koje poseduje British Council. Upoznavanje načina rada bibliotekara u Engleskoj, saradnja na blogu British Conuncila, organizacija webinara na različite teme za bibliotečku publiku, saradnja na programima obrazovanja za odrasle u pogledu prekvalaifikacija – neke su od pominjanih mogućnosti za buduću saradnju British Councila i EUteka biblioteka koje je, u razgovoru sa bibliotekarima, ponudio Željko Jovanović, direktor marketinga za oblast šire Evrope British Councila.

U Francuskom institutu, koji u Srbiji postoji već 66 godina, bibliotekari su od Katrin Krasojević, rukovodioca medijateke, saznali da ovaj centar već sarađuje sa školama, gradskim kulturnim centrima širom Srbije, kao i sa bibliotekama. U razgovoru sa Žan Batist Kizenom, direktorom Francuskog instituta i rukovodiocem odeljenja za saradnju u Francuskoj ambasadi, otkrivene su prilike za saradnju, posebno u sferi učenja francuskog jezika. Biblioteka Francuskog instituta, Mediatheque, biće dostupna našim bibliotekarima zajedno sa brojnim fantastičnim sadržajima koje ona nudi, poput časova gitare. Francuski filmski karavan, manifestacija koja postoji od 2009. godine, takođe će biti prilika za saradnju, jer će biblioteke moći neke filmove da prikazuju u svojim ustanovama. Saradnja sa francuskim street umetnicima, koji već dolaze i oslikavaju gradove u Srbiji, takođe je viđena kao mogući prostor za saradnju, imajući u vidu da su, na primer, dvorište Narodne biblioteke u Nišu, članice EUteke, ovi umetnici već oslikali tokom jedne posete. Kako je u Francuskoj strip deveta umetnost, ranije je bilo i ambicioznijih ideja, poput one da se u određenim bibliotekama širom Srbije formiraju kutci za strip i da se deci omogući da se upoznaju sa ovom umetnošću.

EUteka bibliotekare u Institutu „Servantes“ dočekao je kolega bibliotekar Hose Ignacio Lopes Lusio Viljegas. Ovom prilikom oni su postali i članovi biblioteke „Hose Jero“ i time su dobili mogućnost da, svojim korisnicima, ponude pristup bibliotečkom fondu španskog Instituta „Servantes“ koji, osim knjiga i publikacija, čine časopisi i štampa, muzika i filmovi. Članska karta koju su dobili kao i online pristup svim materijalima, daju priliku da na EUteka računarima, ponude elektronske forme sadržaja na španskom jeziku onim korisnicima koji su, profesionalno ili amaterski, zainteresovani za učenje španskog ili za špansku kulturu. To se posebno odnosi na one biblioteke koje se nalaze u sredinama u kojima ima katedri za učenje španskog, ima odeljenja koja fakultativno uče ovaj jezik, ili prosto, škola stranih jezika sa većim interesovanjem građana za španski. EUteka bibliotekare je primio i gospodin Enrike Garsija Kamaćo, direktor ovog Instituta u Beogradu, koji je preneo svoje veliko zadovoljstvo i spremnost za bližu saradnju sa bibliotekama koje, kako je istakao, i dalje imaju veoma važnu ulogu u Srbiji.

Bibliotekari su posetili i novootvoreni informativni centar Fondacije „Tempus“ gde su im predstavljene informacije o tome na koji način mogu, kao institucije, da učestvuju na konkursima koji se raspisuju u okviru Erasmus + programa. U planu je ovih dana i obajvljivanje nacionalnog poziva za učešče na konkusu na Erasmus + programu, pa su bibliotekarima data precizna uputstva kako da se prijave, gde da potraže partnere i pokazani su im primeri projekata kojima su druge biblioteke iz EU i iz regiona aplicirale na ovom konkursu ranijih godina. Fondacija „Tempus“ će takođe obagatiti EUteka kutke sa dve svoje nove publikacije koje će biti dostupne posetiocima biblioteka.

Bibliotekari su posetili i EU Info centar i informisali se o dve aktuelne kampanje: EU za mene i o kampanji informisanja javnosti o EU pomoći Srbiji – EU za Srbiju. I tokom ovog susreta izrodilo se nekoliko korisnih ideja koje se mogu realizovati u bliskoj budućnosti, a kroz koje se EUteka biblioteke mogu uključiti u edukaciju građana o Evropi i EU i na taj način obogatiti svoj program.

Početkom novembra tim EUteka projekta organizovaće još jednu studijsku posetu za novu grupu EUteka bibliotekara tokom koje će oni posetiti, između ostalih, i  Gete Institut, Austrijski kulturni forum, Austrijski Institut, Italijanski institut za kulturu u Beogradu.

U prvoj poseti bili su bibliotekari iz: Subotice, Zrenjanina, Alibunara, Topole, Negotina, Zaječara, Ljiga, Leskovca, Ćićevca, Pirota i Kragujevca.