Evropski razgovori 2.0

Peta debata: “Gde je Srbija u pristupnom procesu?

Vreme: Utorak, 15. decembar 2020. od 11h do 12:30

OPIS:

Srbija je otvorila pristupne pregovore 21. januara 2014. Prva poglavlja otvorena su u decembru 2015. Nakon šest godina pregovora, Srbija je otvorila 18 i zatvorila 2 poglavlja u 11 međuvladinih konferencija. Predala je dodatne pregovaračke pozicije u dodatnih pet poglavlja. Pregovaračke pozicije za dva poglavlja još uvek nisu predate, a Srbija tek treba da ispuni početna merila u 8 pregovaračkih poglavlja. Takođe, treba da ispuni još i privremena merila za poglavlja 23 i 24. Posle šest godina, možemo reći da Srbija tek treba da dođe do sredine pregovora. Paralelno se pregovara o sveukupnom sporazumu sa Prištinom. Ovaj sporazum treba zaključiti pre nego što Srbija zatvori pregovore i zatvori poslednje pregovaračko poglavlje.

Freedom House i Reporteri bez granica izvestili su o značajnom padu Srbije na skali slobode, demokratije i slobode govora. Ovi aspekti biće među ključnim parametrima u proceni spremnosti zemlje kandidata za pridruživanje EU. U septembru 2019. šef pregovaračkog tima dao je ostavku, a novi šef nije imenovan. Pored toga, nekoliko članova Tima napustilo je ili je otpušteno. U prvoj polovini 2020. godine Srbija prvi put nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje tokom jednog predsedavanja.

Nakon izbora nove Vlade, moraće da se pokrene postupak, koji je za sobom ostavila prethodna Vlada, kao i da se pokuša rešavanje otvorenih pitanja. Gde je Srbija sada i koji su budući koraci pred njom?

Učestvuju:

  • Andrea Hohuber, Šef Odeljenja za evropske integracije, Delegacija Evropske unije u Srbiji
  • Vladimir Međak, Potpredsednik, Evropski pokret u Srbiji
  • Srđan Dimitrijević, Predsednik lokalnog veća Evropskog pokreta u Srbiji, Leskovac

Moderator:

Zvezdana Kovač, Generalna sekretarka, Evropski pokret u Srbiji

Biografije učesnika


Andrea Hohuber

Vladimir Međak

Srđan Dimitrijević

Zvezdana Kovač
Moderator

O SERIJALU:

Rasprava, pojašnjenje i odgovaranje na pitanja nakon deljenja osnovnih ili konkretnijih informacija o različitim EU politikama, prioritetima, institucijama ili sektorima delovanja ključni su za bolje razumevanje glavnih zadataka, koji stoje pred našim društvima. Zbog toga, Evropski pokret Srbije uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji pokreće seriju Evropskih razgovora 2.0. Cilj ovog serijala debate je da doprinese jačanju komunikacije sa građanima i da im pomogne u proceni i donošenju suda u vezi sa evropskom perspektivom Srbije.

Arhiva dosadašnjih vebinara EU info centra

Share and Enjoy !

0Shares