Naslov: COVID Restart – Zeleni start

Datum: 5. jun 2020. (petak)

Vreme: 18h

Klimatske promene, neviđeni gubitak biološke raznolikosti i širenje pandemije šalju nam jasnu poruku: vreme je da popravimo naš odnos sa prirodom.

Najefikasniji načini rešavanja problema zaštite životne sredine su promena načina na koji se ponašamo kao potrošačko društvo – kako konzumiramo i načina na koji proizvodimo.

Uz suzbijanje epidemije, trenutni prioritet u zemljama širom sveta, je ekonomija. Lekcija koju smo naučili poslednjih nekoliko meseci jeste da dalji razvoj i klimatski programi moraju biti uzajamno podržavajući i usaglašeni. Globalni oporavak jednostavno mora biti zeleni oporavak. Šta ovo konkretno znači, razgovaraćemo tokom onlajn diskusije „COVID restart = zeleni start“, kojom ujedno obeležavamo 5. jun – Mađunarodni dan zaštite životne sredine.

Učestvuju:

Duška Dimović, Svetska organizacija za prirodu  (World Wide Fund for Nature– WWF)

Dragana Radulović, Ministarstvo zaštite životne sredine – ekspertkinja za klimatske promene

Žarko Petrović, UNDP Srbija

Video poruka Antoine Avignon, Delegacija EU u Srbiji

Razgovor će moderirati: Slavica Gligorović, novinarka

Biografije

Duška Dimović

Dragana Radulović

Žarko Petrović

Antoine Avignon

Slavica Gligorović

Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja:

– Šta nas je naučila epidemija u pogledu očuvanja i tretmana životne sredine? Šta nam priroda poručuje?

– Šta podrazumeva zeleni plan oporavka? Zašto je važan, da li ga možemo priuštiti?

– Zaštita životne sredine je sastavni deo održivog razvoja – kako krenuti ka zelenijoj i inovativnijoj ekonomiji / kako transformisati našu ekonomiju uz zaštitu životne sredine?

– Kako klimatske i ekološke izazove transformisati u mogućnosti za efikasnije korišćenje resursa koji su nam na raspolaganju?

– EU je svetski lider u zaštiti životne sredine. Evropski zeleni plan oporavka predstavlja smernice za povećanje efikasnosti resursa, i to prelaskom na čistu, kružnu ekonomiju, kao i zaustavljanjem klimatskih promena, oporavkom biološke raznolikosti i smanjenjem zagađenja.

Arhiva dosadašnjih vebinara EU info centra