ZELENI PLAN ZA SRBIJU
Onlajn panel – „EU zeleni dogovor, priroda i klimatske promene”

Datum: Ponedeljak, 2. novembar 2020.
Vreme: 18h

Klimatske promene nas podsećaju da, uprkos brzom tehnološkom razvoju, i dalje u potpunosti zavisimo od prirode, odnosno prirodnih resursa i prirodnih ciklusa. Evropski zeleni dogovor predviđa sveobuhvatnu podršku za podizanje kvaliteta životne sredine, održivo upravljanje prirodnim resursima i borbu protiv klimatskih promena.

Na koji način ovaj novi instrument može biti podrška uspostavljanju ekološke mreže NATURA 2000 u Srbiji – mreže zaštićenih područja, sa ciljem boljeg očuvanja  zdravlja i otpornosti biodiverziteta – razgovaraćemo sa učesnicima panela.

Takođe, pored očuvanja biljnih i životinjskih vrsta, ovakav koncept zaštite prirode ima značajnu ulogu u smanjenju rizika od klimatskih promena. Zaštićena područja mogu da nam pomognu da ublažimo efekte klimatskih promena i da im se bolje prilagodimo.

Teme koje će biti pokrenute u diskusiji:         

  • Šta je Evropski zeleni dogovor i kakve promene možemo da očekujemo?
  • Šta je NATURA 2000?
  • Kako Zeleni dogovor može da pomogne uspostavljanju mreže NATURA 2000 u Srbiji?
  • Kako zaštićena priodna područja mogu da pomognu u ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promene?

Učesnici panela:

  • Boris Erg, direktor IUCN ECARO
  • Zoran Sretić, stručnjak za pravo EU
  • Predrag Lazarević, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet,  Institut za botaniku i botanička bašta “Jevremovac”
  • Imre Krizmanić, docent na Biološkom fakultetu u Beogradu
  • Moderatorka: Duška Dimović, WWF Adria-Serbia

 

O serijalu:

Događaj organizuje Međunarodni festival zelene kulture – Green Fest u saradnji sa projektom EU NATURA 2000 i uz podršku Delegacije EU u Srbiji. Ideja ovog i događaja koje ćemo organizovati u narednom periodu je bliže predstavljanje Evropskog zelenog dogovora i Zelene agende za Zapadni Balkan, kao regionalnog pristupa za očuvanje prirode i usklađivanje sa EU politikom zaštite životne sredine. Događaj je deo serije vebinara pod nazivom “Zeleni plan za Srbiju”.

Arhiva dosadašnjih vebinara EU info centra