Evropska unija izdvojila je 27,4 miliona evra bespovratnih sredstava za podršku reformi obrazovnog sistema u Srbiji.

„Srpska deca zaslužuju iste mogućnosti kao i deca u EU”, poručio  evrospki komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han nakon potpisivanja Sporazuma o podršci EU obrazovnom sistemu Srbije.

Ovaj sporazum su u Briselu potpisali direktorka za Zapadni Balkana u Generalnom direktorijatu Evropske komisije Henoveva Ruiz Kalevera i pomoćnik ministra za evrointegracije Branko Budimir, u prisustvu ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović i komesara Johanesa Hana.

U pitanju je prvi sporazum EU ovakve vrste sa nekom od zemalja Zapadnog Balkana.

„Podrška u oblasti obrazovanja važan deo naše agende proširenja. To je investicija u našu zajedničku budućnost, jer Srbija pripada evropskoj porodici”, poručio je prilikom potpisivanja komesar Han.

On je rekao da će oko 40.000 nastavnika u Srbiji biti trenirano u skladu sa novim modernim programima, što će studentima obezbediti visokokvalitetna predavanja.

Istovremeno 4.000 nastavnika koji predaju na jezicima manjina dobiće specijalne treninge, a posebni udžbenici na manjinskim jezicima biće štampani.

Posebna pažnja biće usmerena na potrebe i podršku u obrazovanju romske dece od kojih će njih 7.000 dobiti i školarine.

Komesar Han je naglasio da će novac biti upotrebljen za unapređenje zakonskog i i institucionalnog okvira obrazovnog sistema u Srbiji, što će omogićiti mladima da dobiju obrazovanje koje se poklapa sa potrebama tržišta i tako da ostanu i pronađu posao u zemlji.

„Ovaj sporazum oslikava odlučnost i mogućnost Srbije da unapredi svoj obrazovni sistem, ali i odgovornost EU prema građanim Srbije, posebno mladima”, zaključio je Han.

Reforma obrazovanja u Republici Srbiji – jačanje veze sa sektorom zapošljavanja i socijalnog uključivanja

Ukupan budžet podrške EU za reformu obrazovanja iznosi 27,4 miliona i realizuje se u periodu 2017 – 2019. godine.

Opšti cilj pomoći EU jeste podrška Vladi Republike Srbije da realizuje reformu sistema obrazovanja, zasnovanu na Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Godine.

Ova podrška usmerena je na unapređenje kvaliteta, pravednosti i relevantnosti sistema obrazovanja, sa ciljem usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, kao i standardima, politikama i praksama Evropske unije, sa posebnim naglaskom na pitanja obrazovanja na manjinskim jezicima i učenika/ca romske nacionalnosti.

Ovom podrškom fokus se stavlja na uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, kao i obuku nastavnika za realizaciju nastavnog plana i programa orijentisanog ka ishodima, kako bi se unapredile veštine, znanja i kompetencije učenika, a time i njihova zapošljivost na tržištu rada.

Takođe, podrška će biti usmerena i na realizaciju obaveza Republike Srbije u pogledu obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, kao i integracije pripadnika romske nacionalne manjine. Podrškom primeni mera sadržanih u Akcionom planu za Poglavlje 23 i Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025, podržaće se povećanje obuhvata ovih učenika/ca i kvalitet njihovog obrazovanja.

Specifični ciljevi:

  1. unapređenje kvaliteta procesa nastave i učenja u cilju povećanja veština, znanja i kompetencija učenika,
  2. unapređenje kvaliteta obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina,
  3. unapređenje uslova za učešće učenika i učenica romske nacionalnosti u preduniverzitetskom obrazovanju (uključujući smanjenje osipanja),
  4. uspostavljanje socijalnog partnerstva usmerenog na povezivanje obrazovanja i tržišta rada, kroz zakonodavni i institucionalni okvir sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Share and Enjoy !

0Shares