Srbija je na trećem mestu u Evropi po broju književnih prevoda u okviru programa Kreativna Evropa, saopšteno je na prezentaciji ovog programa na štandu EU beogradskog sajma knjiga u kojoj su učestvovali Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa Srbija i Branko Bukvić iz izdavačke kuće Sezam Book.

Kreativna Evropa pomaže organizacijama čiji je cilj promocija evropskih umetnika i stvaraoca, posebno onih koji tek stupaju na scenu, putem osmišljavanja i realizacije programa širom Evrope koji su u „autentičnom evropskom duhu“.

Predstavnik izdavačke kuće Sezam Book, koja  je dobila sredstva iz ovog programa, Branko Bukvić predstavio je svoje iskustvo učešća u projektu. Na pitanje šta ga je podstaklo da konkuriše na specijalizovan konkurs za književne prevode, odgovorio je da je želeo da objavi knjige sa manje prevođenih jezika kao što su slovački i rumunski.

„Osnovni uslov bio je da su knjige nagrađivane. Evropska nagrada za književnost u aplikaciji se posebno boduje“ objasnio je Bukvić. „Akcenat je i na prevodiocima koji moraju da imaju bar pet, šest prevedenih knjiga. Zato je važno spustiti kriterijum za kako bi mladi prevodioi dobili priliku da rade“ smatra Bukvić.

Foto: EU info centar/Goran Sivački

Foto: EU info centar/Goran Sivački

Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa Srbija rekao je kako je program koji vodi „namenjen ambicioznim projektima koji prevazilaze nacionalni značaj i dolaze u kontakt na evropskom noviu sa profesionalnom scenom radi kreiranja zajedničkog evropskog prostora“.

„Formalni kriterijum je da organizacija postoji minimum 2 godine“ objasnio je Tadić. „Iskustvo nije presudno već ideja i koncept projekta. Desk Kreativna Evropa pomaže aplikantima iz Srbije prilikom konkurisanja“, rekao je Tadić.

U konkurenciji sa zemljama u kojima sistem kulture funkcioniše daleko bolje u desku Kreativna Evropa Srbija se trude da što više unaprede sistem konkurisanje i Srbija se „drži na evropskom nivou“, rekao je Tadić.

„Evropska kultruna politika je nešto što je živo, smernice te politike se menjaju. Važno je podizati administrativne kapacitete naših organizacija. Ljudi imaju otklon od EU procedura jer su im nepoznate“ smatra Tadić i navodi kako je zbog toga jako važno umeti administrirati projekat i ojačati finansijske kapaciteta organizacija koje u njemu učestvuju.

Share and Enjoy !

0Shares