Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu biće obnovljen uz podršku Evropske unije. Na taj način, unaprediće se uslovi za organizovanje kulturnih događaja i manifestacija kao i za sprovođenje brojnih aktivnosti ove ustanove.

Radovi podrazumevaju kompletnu zamenu krovne konstrukcije, fasade i stolarije kako bi se povećala energetska efikasnost a samim tim i uštede u troškovima održavanja objekta.

Ukupna vrednost projekta, koji takođe podrazumeva i manje radove na rekonstrukciji sistema grejanja i elektroinstalacija, je 167.000 evra od čega, Evropska unija preko programa EU PRO učestvuje sa blizu 144.000 evra, a preostali iznos finansira opština Vladičin Han.

Nakon rekonstrukcije, stvoriće se uslovi da se biblioteka, koja se sada nalazi u neadekvatnom prostoru, premesti u renovirani objekat, koji će pružiti značajno bolje uslove rada za zaposlene i članove i članice biblioteke. Dodatno, stvoriće se uslovi da se otvori čitaonica biblioteke.

Projekat rekonstrukcije objekta Centra za kulturne dealtnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Komplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Share and Enjoy !

0Shares