Više od 300.000 ljudi u Srbiji ima probleme sa mentalnim zdravljem i moraju se uložiti veći napori radi podizanja svesti stanovništva o ovom problemu, rečeno je na debati u EU Info centru povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja.

“Oblast mentalnog zdravlja nije čest predmet javnih debata iako pogađa sve kategorije društva”, izjavila je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar.

Ona je navela da u Srbiji ima više od 300.000 ljudi sa mentalnim i sličnim problemima, dodajući da oni spadaju u najmarginalizovanije grupe.

Štamcar je upozorila da osobe sa takvim problemima ne dobijaju uvek adekvatan tretman i prati ih osećanje stida.

“Srbija ne sme da ih zaboravi, a EU će nastaviti sa podrškom da rezultati projekata podrške za te ljude budu održivi”, poručila je Štamcar.

Ona je navela da je veliki korak u procesu deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim problemima i njihove socijalne inkluzije učinjen je projektom Otvoreni zagrljaj, koji je finansirala Delegacija EU u iznosu od pet miliona evra od 2013- 2015.

„Ovaj projekat je dokazao da zajedničkim radom sa nadležnim ministarstvima, institucijama, organizacijama civilnog društva i lokalnim samouprava – može mnogo toga da se uradi – više od 150 osoba sa mentalnim problemima izašlo iz ustanova u kojima su proveli veliki deo svog života“ navela je Štamcar

Prema njenim rečima „trenutno se realizuju 23 nova projekata sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje finansira Delegacija EU u iznosu od pet i po miliona evra, a koji u narednom periodu nameravaju da lansiraju, a zatim i direktno pruže, niz lokalnih usluga iz sfere socijalne zaštite, kako bi izašle u susret potrebama osoba sa intelektualnim smetnjama i mentalnim problemima“.

Šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Žofia Puštai je upozorila da pitanje mentalnog zdravlja mora da se tiče svih sektora društva.

“Svi se mi součavama sa rizikom od mentalne krize bar jednom u životu”, rekla je ona.

Puštai je istakla da je veoma visok nivo stigmatizacije ljudi sa mentalnim problemima, dodajući da samo depresija stanovništva košta celu Evropu više od 600 milijardi evra godišnje.

“Nisam sigurna da poklanjamo pažnju opasnosti za mlade generacije”, ukazala je ona.

“U Srbiji mora mnogo više da se radi na prevenciji. Postoje efikasni mehanizmi i pristupi za rešavanje problema mentalnog zdravlja a SZO će nastaviti saradnju oko brige za mentalno zdravlje u zemlji”, izjavila je Puštai.

Predstavnici Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Udruženja „Prostor“, kao i Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica „Duša“ ukazali su da je neophodno da dobiju sistemsku podršku kako bi nastavili svoje aktivnosti koje se odnose na resocijalizaciju osoba sa mentalnim teškoćama.

U debati su učestvovali i predstavnici institucija – psihijatrijske bolnice u Kovinu, Doma zdravlja u Kragujevcu, Centra za mentalno zdravlje u Kikindi, koji su podržali proces deinstitucionalizacije i izneli svoja iskustva.