Brisel, 25. avgust 2015.

Komisija je usvojila novi Interreg-IPA program prekogranične saradnje koji će investirati u pogranične regione Hrvatske i Srbije u cilju stvaranja novih radnih mesta i privrednog rasta. Ove investicije će se fokusirati na podizanje nivoa kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih službi. Takođe će biti usmerene na veću upotrebu održivih resursa i na prekogranično praćenje rizika vezanih za životnu sredinu. Pored toga, program će pospešiti prekogranični turizam, a koristiće se i za unapređenje regionalne konkurentnosti jačanjem veza između privrednika i istraživačkih ustanova.

Korina Kretu, komesar za regionalnu politiku je izjavila: “Naši prekogranični programi daju konkretne mere za unapređenje kvaliteta života građana i nude nove poslovne mogućnosti ljudima koji žive u pograničnim oblastima Evropske unije i njenih suseda.”

Interreg-IPA prekogranični program Srbija-Hrvatska obuhvata 4 pogranične oblasti u Hrvatskoj i 5 okruga u Srbiji. Vrednost programa premašuje 40 miliona evra, od čega više od 34 miliona evra dolazi iz fonda Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Neki od očekivanih efekata programa su:

  • Bolji kvalitet javnih zdravstvenih i socijalnih službi.
  • Bolje upravljanje zaštitom životne sredine i biodiverziteta i unapređen sistem zajedničkog prekograničnog upravljanja za prevenciju rizika.
  • Povećani kapaciteti za razvoj održive energije obezbeđivanjem platforme za pametno upravljanje energijom i upotrebu obnovljive energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne objekte, i u javnom stambenom sektoru.
  • Bolja prekogranična turistička ponuda zahvaljujući boljoj koordinaciji zainteresovanih strana u oblasti turizma i izradi zajedničkih strategija turizma, kao i akcionih planova i studija o očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa.
  • Bolja konkurentnost kroz formiranje poslovnih mreža.

Kratak pregled:

9 NUTS III ili ekvivalentnih regiona koji su uključeni u Interreg-IPA prekogranični program Srbija-Hrvatska su:

  • Hrvatska: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija.
  • Srbija: Severno-bački okrug, Zapadno-bački okrug, Južno-bački okrug, Sremski okrug i Mačvanski okrug.

Programom upravlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske – Direktorat za upravljanje programima saradnje i regionalnog razvoja.

Ukupan budžet programa saradnje: €40 344 930.

Ukupan doprinos EU: €34 293 188.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) pruža finansijsku i tehničku pomoć kao podršku reformama u pristupnim zemljama. Za period 2014-2020, Interreg-IPA ima budžet od oko 4,84 milijarde evra koji će se investirati u 12 programa prekogranične saradnje između regiona i teritorijalnih, socijalnih i ekonomskih partnera.

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu34-million-border-regions-croatia-and-serbia_en