Evropska unija nastavlja saradnju sa organizacijama civilnog društva novim pozivom za podnošenje predloga projekata usmerenih na borbu protiv korupcije i diskriminacije kao i na jačanje saradnje između Srbije i Kosova*, a koje će finansirati sa ukupno 2,4 miliona evra. Na info sesijama u Nišu, Novom Sadu i Beogradu date su detaljnije informacije o konkursu.

“Naš novi poziv za podnošenje predloga projekata je usmeren na povećanje efikasnosti srpskih organizacija civilnog društva u rešavanju ovih značajnih pitanja, kao i na jačanje uticaja koji ovi projekti imaju na ostvarivanje zajedničkih ciljeva na putu izgradnje demokratske i bolje Srbije”, rekao je zamenik šefa EU Delegacije u Srbiji Oskar Benedikt učesnicima info sesije održane u Beogradu.

“Vaš aktivizam i kreativnost udruženi sa našom podrškom mogu ubrzati tempo reformi i zajedno možemo doneti promene. Stoga ovim konkursom nastavljamo našu saradnju”, rekao je Benedikt.

Poziv za dostavljanje ponuda će biti otvoren do 26. maja 2014. Isključivo pravo učešća imaju organizacije civilnog društva. Partneri u realizaciji projekata mogu biti lokalne institucije, nezavisna lokalna tela, regionalne i lokalne vlasti, kao i mediji.

Sektor civilnog društva je od 2000. godine dobio 30 miliona evra bespovratne pomoći kroz program Podrške civilnom društvu i Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. EU je finansijski podržala preko 250 projekata u različitim oblastima koje obuhvataju demokratiju, dobru upravu i vladavinu prava, borbu protiv diskriminacije, socijalnu inkluziju i kulturu.

Spisak dokumentacije potrebne za podnošenje predloga može naći na sledećem linku: www.europa.rs/kakoDoFondova.html