Radionica o Erazmus razmenama održaće se 31. oktobra u gimnaziji u Zaječaru. Erasmus in schools je projekat Erazmus studentske mreže koji se već 10 godina sprovodi širom Evrope sa ciljem da se Erazmus studenti upoznaju sa mladima u državi u kojoj borave i prenesu svoje internacionalno iskustvo.

Zainteresovani će moći da razgovaraju sa volonterima Erazmus studentke mreže BelUPgrade, Polinom Čečinom i Olegom Slatinom, kao i sa Erazmus studentom iz Poljske, Jakubom Stepaniukom.

Predviđeno je da radionica traje do dva školska časa (90 minuta) i namenjena je grupi do 30 učenika završnih razreda.

U okviru radionice učenici će se na interaktivan način upoznati sa kulturom i istorijom Poljske, ali i informisati se o mogućnostima koje Erazmus+ program može da im pruži.