Deset porodica iz kolektivnog centra TE-TO Kolubara i dve socijalno ugrožene lokalne porodice, dobile su novi dom u okviru projekta EU „Za bolji život“ – “Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara”.

Osam stanova u zgradi za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i četiri montažne kuće, sa osnovnim nameštajem i uređajima, izgrađeni su na lokaciji koju je obezbedila Opština Ub.

ub-zgrada

Ključeve su im uručili predstavnica Delegacije EU u Srbiji Brigit Kuhar, predsednik Opštine Ub Darko Glišić i predstavnici Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i organizacije HELP.

U okviru projekta EU podrške poboljšanju uslova života prisilnih migranata u Ubu će biti uručeno 31 stambeno rešenje ukupne vrednosti oko petsto hiljada evra.

ub-pokloni

Cilj projekta je integracija prisilnih migranata koji su odlučili da ostanu u Srbiji putem obezbeđivanja odgovarajućih životnih uslova kao i podrška zatvaranju preostalih kolektivnih centara obezbeđivanjem odgovarajućeg stambenog rešenja i poboljšanju životnih uslova najugroženijih izbeglih i interno raseljenih lica.

Ovaj projekat je deo šireg programa podrške Evropske unije poboljšanju uslova života prisilnih migranata „Za bolji život“ čija je ukupna vrednost 14,2 miliona evra.

ub-loptica