Kako se definiše državna pomoć? Zašto je državna pomoć predmet pristupnih pregovora u Poglavlju 8 Politika konkurencije? Zbog čega je kontrola državne pomoći jedna od najvažnijih politika u oblasti unutrašnjeg tržišta EU?

  • Kako se definiše državna pomoć?
  • Zašto je državna pomoć predmet pristupnih pregovora u Poglavlju 8 Politika konkurencije?
  • Zbog čega je kontrola državne pomoći jedna od najvažnijih politika u oblasti unutrašnjeg tržišta EU?
  • Kada je državna pomoć dopuštena, a pod kojim uslovima nije?
  • Koji su uslovi za dodelu državne pomoći i ko obavlja kontrolu primene propisa?
  • Šta je de minimis pomoć?
  • Koje vrste državne pomoći mogu biti u skladu sa zajedničkim tržištem EU?
  • U kojim slučajevima se finansijski transferi države ne smatraju državnom pomoći?
  • Koja su to prava i obaveze Republike Srbije utvrđene SSP-om, a odnose se na uvođenje režima državne pomoći sličnog onom koji važi u EU?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja koja se odnose na državnu pomoć možete pronaći na sajtu Nacionalnog konventa o EU i Ministarstva za Evropske integracije.

 

Izvor: Projekat PLAC

Share and Enjoy !

0Shares