U četvrtak 30. juna u prostorijama EU info centra održaće se novo predavanje iz akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”. Umetnik, istoričar i teoretičar umetnosti i teolog Dr Davor Džalto govoriće na temu: “Drugi i drugost u tradiciji Zapada i Istoka”

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 30.06. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu.

Dr Davor Džalto, je predsednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva, i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Objavio je više
knjiga i akademskih studija iz oblasti istorije i teorije umetnosti, pravoslavne teologije, religijske filozofije i studija kulture.

Sažetak predavanja:

Davor-Dz-2Predavanje se fokusira na mehanizme putem kojih se konstruiše slika „drugog“ (bilo da je reč o religijskim, etničkim, rodnim, nacionalnim ili rasnim drugostima) kao „zlog“ ili „demonskog drugog“. Razmatranje ove teme se danas ispostavlja kao naročito relevantno s obzirom na opasnost da i danas, kao toliko puta u prošlosti, označavamo „druge“ (druge kulture, religije, etničke zajednice…) kao gotovo metafizičko zlo i pretnju. Predavanje će ukazati na potrebu za prevazilaženjem dualnih kategorija mišljenja u našim pokušajima da razumemo realnost oko nas, imajući u vidu da simplifikovane dualne kategorije lako mogu postati predmet ideoloških i medijskih manipulacija.