Svi događaji koji su planirani u prostorima EU info centra u Beogradu i EU info kutaka u Novom Sadu i Nišu odloženi su radi preduzimanja preventivnih mera sa ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19. Odluka je doneta prateći uputstva nadležnih organa Republike Srbije.

Javni prostori na sve tri lokacije takođe su zatvoreni na neodređeno vreme. Za informacije o mogućem održavanju događaja nekog kasnijeg datuma, pratite naš sajt i društvene mreže.

Kako biste bili što bolje zaštićeni i bezbedni, preporučujemo vam da pratite zvanična uputstva državnih organa i Svetske zdravstvene organizacije:

http://covid19.rs/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Informacije o  odgovoru Evropske unije na epidemiju COVID-19 saznajte na:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75968/eu-action-against-covid-19_en

 

Share and Enjoy !

0Shares