Debata u Sremskoj Mitrovici šesta je po redu koja se organizuje ovog proleća u okviru Evropske škole debate. Ovoga puta tema oko koje su debateri zastupali argumentaciju za i protiv bila je „Da li države članice EU treba da imaju pravo veta u politici proširenja”.

Aleksandar Ostojić i Strahinja Radovanovic iz Beograda i Senka Pajić iz Sremske Mitrovice branili su stav da treba ukinuti pravo veta pri pristupanju novih članica u EU. Tvrdili su da je pravo veta pitanje moći koje se ogleda u situaciju da jedna država može da blokira drugu. “Ukidanjem prava veta ne želimo da ukinemo nijedno pravo već da ponudimo drugačije rešenje na primer dvotrećinsko glasanje u Evropskom parlamentu”, smatraju Aleksandar, Strahinja i Senka.

Druga grupa debatera koji su iznosili kontraargumente i u kojoj su bili Nina Stojanović i Ilija Gavrilovic iz Beograda i Jelena Markov iz Bečeja isticali su da veto ne treba da bude ukinut jer predstavlja jednake mogućnosti za sve članove.

“Veto ne treba ukinuti kao pravo koje je dato svim članicama Evropske unije. Ono predstavlja jednake mogućnosti svih članica. Veto ne predstavlja moć ili nadmoć jedne države. Ovo pravo može biti apsolutno ili odloženo. Država može da povuče veto nakon određenog vremena” objašnjavali su Nina, Ilija i Jelena. Oni smatraju da je pridruživanje  najviši oblik saradnje sa EU a da svaka država članica ima pravo da oceni da li je ta saradnja pozitivna. “Svaka članica EU mora imati pravo da artikuliše svoje interese” isticali su tokom debate.

Članovi žirija u sastavu Biljana Matić članica gradskog veća zadužena za mlade, Mirjana Đurđević direktorka Mitrovačke gimnazije i Zorica Marković profesorka prava iz Ekonomske škole “9. maj” odlučili su da su debateri koji su zastupali stav da je potrebno ukunitu veto su po glasovima žirija i pubike su pobedili, iako arumentacija i tima koji se zalaga za postojanje veta nisu bili ništa manje ubedljivi u svom nastupu i agrumentima.

Share and Enjoy !

0Shares