Set od 50 akademskih izdanja o Evropskoj uniji, čiji su izdavači prestižni evropski univerziteti i ugledni izdavači, uručen je danas Univerzitetskoj biblioteci „Nikola Tesla“ kao donacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

„Znam da je Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ u Nišu značajno mesto za informisanje studenata, mladih ljudi, i građana uopšte, o Evropskoj uniji. Zbog toga mi je posebno drago što će najnovija naučna literatura evropskih autora i izdavača, od sada biti dostupna svim zainteresovanima”, istakao je ambasador Evropske unije u Srbiji, Majkl Davenport, prilikom uručenja donacije Univerzitetskoj biblioteci “Nikola Tesla”.

Profesor Zoran Živković, upravnik Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ zahvalio se na poklonu i podsetio da Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ već 15 godina uspešno sarađuje sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji.

Isti set knjiga biće uručen i bibliotekama Pravnog i Fakultetu političkih nauka u Beogradu, biblitoteci Matice Srpske u Novom Sadu kao i univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu. Ovo obogaćivanje naučnog knjižnog fonda deo je inicijative Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji da podrži akademsku zajednicu Srbije i približi joj nove istraživačke tokove u pravnim, ekonomskim, bezbednosnim i drugim važnim društvenim oblastima.

Donacija akademskih izdanja Univerzitetskoj biblioteci realizuje se kroz projekat EUTEKA – EU u vašoj biblioteci www.euinfo.rs/euteka.

Kroz program unapređenja infrastrukture univerziteta u Srbiji EU HETIP 2013. godine je rekonstruisan i opremljen korisnički prostor u biblioteci i jedinstveni univerzitetski naučno-nastavni informacioni sistem Univerziteta u Nišu JUNIS. Biblioteka je uspešno realizovala projekat TEMPUS EQUI-ED Jednak pristup za sve koji je imao za cilj osnaživanje položaja pod zastupljenih socijalnih grupa u okviru visokog obrazovanja,  a takođe je nabavljena oprema za slepe i slabovide korisnike.