Vebinar „Inovacije u industriji voda – Da li možemo da sačuvamo plavu planetu?“ održan u okviru šeste po redu KreNi konferencije, pokušao je da predstavi na koje načine je moguće koristiti inovativne tehnologije u industriji voda i na koji način je prerada otpadnih voda budućnost očuvanja životne sredine i u našoj zemlji. Na vebinaru su govorili  Žan Klod Ahman, vođa projektnog tima na projektu „Sakupljanje i prerada otpadnih voda u Gradu Nišu“ i Dragana Vasić, koordinator ovog projekta.

Vasić je ovom prilikom prisutne upoznala sa situacijom u oblasti zaštite voda i prerade otpadnih voda u Srbiji, u kojoj je tek 55% stanovništva priključeno na javnu kanalizaciju. U 2016. godini, u Srbiji je u 39 postrojenja za preradu otpadnih voda prečišćeno 15% ukupno sakupljene otpadne vode, od čega 24% na jugu i 9% na severu zemlje.

U traganju za odgovorom da li možemo sačuvati plavu planetu, Žan Klod Ahman je govorio o načinu rada postrojenja za preradu otpadnih voda, sa posebnim osvrtom na značaj automatizacije i robotizacije procesa koje će smanjiti ljudski faktor na rad postrojenja. Kako bi obezbedili budućnost za planetu, naše aktivnosti moraju biti usmerene na preuzimanje lične odgovornosti za upravljanje otpadom, što znači da moramo slediti hijerarhiju u tretiranju otpada. U vrhu hijerarhije je prevencija koja podrazumeva smanjenje otpada. Spremnost na ponovno korišćenje prečišćene vode i drugog otpada kao i spremnost na recikliranje otpada je sledeći važan korak. Na dnu hijerarhije se nalazi odlaganje otpada i ono se koristi onda kada je jedina preostala solucija.  

Uz oslanjanje na nove tehnologije koje donose automatizaciju, korišćenje veštačke inteligencije i saradnju naučnika i inženjera, inovacije u industriji voda mogu obezbediti očuvanje vode kao izvora života na zemlji. Svakako, lična odgovornost i doprinos su krucijalni za nešto tako, neke su od poruka sa vebinara. 

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu sa kanalizacionim sistemom je najveća “zelena” investicija u našoj zemlji. Srbija, EU i Švedska će ovu investiciju zajedno sprovesti u delo. Švedska podržava Vladu Srbije i grad Niš sa 1,3 miliona evra u pripremi dokumentacije za postrojenje u okviru projekta „Podrška razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine“ – PEID.  EU će u značajnoj meri učestvovati u finansiranju izgradnje samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a u realizaciju projekta aktivno učestvuju Grad Niš i Vlada Republike Srbije.

Share and Enjoy !

0Shares