Srbija ima dobar Zakon o kulturnim dobrima koji je nasleđen iz doba Jugoslavije i koji veoma detaljno formuliše sve principe osim sankcija, zaključila je arhitekta-konzervator Aleksandra Mirić na događaju ,,Uz kafu o kulturnom nasleđu’’, održanom u EU info kutku u Nišu.

Na primerima očuvanja kulturnog nasleđa u Francuskoj, Mirićeva je predstavila ideje kako spojiti staro i moderno i pri tom ne narušiti već dodatno promovisati osnovnu ideju. ,,U kulturi je bitno ostvariti demokratiju što znači da treba podjednako tretirati sve periode, narode, religije. Treba raditi i na demokratizaciji kulture što podrazumeva da vrhunska kultura mora da bude dostupna svima’’, napominje Mirićeva.

Aleksandra Mirić

Aleksandra Mirić

Govoreći o savremenim načinima medijacije u kulturi poput pedagoških radionica, maketa, virtualne realnosti, ,,živih biblioteka’’ Mirićeva poručuje da je ,,nužan liberalniji odonos prema kulturi jer da bi baština živela, ljudi moraju da je osećaju kao svoju. Tako, primera, radi Francuzi dozvoljavaju moderne intervencije na starim zgradama’’.

O savremenim načinima prezentacije kulturnih dobara govorio je i arheolog iz Slovačke Milan Hornak koji je predstavio projekat Conpra, podržan od strane Evropske unije kroz program Horizon 2020.

Milan Hornak

Milan Hornak

,,U projekat su uključene dve firme – iz Češke i Slovačke kao i univerziteti iz Ljubljane i Beograda. Cilj je bio da akademski i komercijalni sektor zajednički osmisle i proizvedu kompjutersku aplikaciju za arheologiju’’, objašnjava Hornak koji je impresioniran kulturnim nasleđem u Srbiji. ,,Caričin grad mi je bio fascinanatan. Bilo bi dobro da postoji mogućnost da se virtualnim putem na licu mesta sazna kako je taj lokalitet nekada izgledao’’, sugeriše arheolog iz Slovačke.

,,Kafa sa ukusom nasleđa’’ organizovana je u saradnji sa udruženjem Mladi ambasadori.

Share and Enjoy !

0Shares