Čvršća saradnja oko PDV-a

Kao deo pojačane borbe protiv poreske prevare, komisija je pokrenula proces u kom će početi pregovore sa Rusijom i Norveškom o sporazumima o administrativnoj saradnji u oblasti poreza na dodatu vrednost (PDV).

Algirdas_Semeta_komesar_za_oporezivanje

Algirdas Šemeta, komesar za oporezivanje

Širi cilj ovih sporazuma biće da uspostavi okvir za međusobnu pomoć u borbi protiv PDV prevare izvan granica i da pomognu svakoj zemlji da nadoknadi PDV koji duguje. PDV prevare koje uključuju operatere treće zemlje su naročito rizične u sektorima telekomunikacija i e-usluga. Imajući u vidu rast ovih sektora, efikasnija sredstva u borbi protiv takve prevare su od suštinske važnosti za zaštitu javnog budžeta. Sporazumi o saradnji sa susedima i trgovinskim partnerima EU će poboljšati šanse država članica da identifikuju i suzbiju PDV prevare, i zaustaviće finansijske gubitke koje ovo prouzrokuje. Stoga komisija traži od država članica ovlašćenje da počne takve pregovore sa Rusijom i Norveškom, dok nastavljaju istraživačke pregovore sa mnogim drugim važnim međunarodnim partnerima.

Algirdas Šemeta, komesar za oporezivanje, rekao je: „Lanac snabdevanja je drastično evoluirao otkako je PDV prvi put sproveden u EU. Globalizacija i e-trgovina otvaraju nove mogućnosti, ali takođe stvaraju i nove rizike. Prevaranti igraju na razlike izvan granica i jazove informacija između zemalja. EU treba da radi ruku pod ruku sa svojim međunarodnim partnerima ukoliko hoće da se uspešno bori protiv PDV prevare. To je ono što komisija danas predlaže, sa zahtevom za pregovaračka ovlašćenja da bi formalizovali tu saradnju.”

Sporazum o saradnji biće baziran na uredbi (Regulation) o administrativnoj saradnji u oblasti PDV-a, koji trenutno postavlja okvir za saradnju unutar EU u ovoj oblasti. Među načinima pomoću kojih države članice sarađuju protiv PDV prevare jeste i da dozvole jedni drugima pristup njihovim bazama podataka, i razmenu informacija (bilo automatski ili na zahtev) o aktivnostima poreskih obveznika. Eurofisc je takođe veoma delotvorna mreža za države članice za razmenu informacija i podataka o PDV prevari.

Korišćenje takvih instrumenata može se proširiti na treće zemlje kroz sporazume o saradnji protiv PDV prevare. EU namerava da sklopi takve sporazume sa susednim zemljama, svojim glavnim komercijalnim partnerima i zemljama za koje se smatra da su vodeće u oblasti usluga koje se isporučuju elektronskim putem. Za sada, istraživački pregovori su pokrenuti sa Norveškom, Rusijom, Kanadom, Turskom i Kinom. I Norveška i Rusija su već naznačile da su sada spremne da počnu sa zvaničnim pregovorima.

Pozadina

Procenjene 193 milijarde evra prihoda od PDV (1,5% BDP-a) je izgubljeno zbog nesaglasnosti ili neubiranja u 2011. (vidi IP/13/844). Dok se gubitak pripisuje mešavini različitih faktora, PDV prevara je sigurno važan doprinosilac.

Jačanje PDV sistema uprkos prevari je jedan od ključnih ciljeva u reformi komisije PDV sistema (vidi IP/11/1508). Osim toga, Akcioni plan EU protiv utaje poreza takođe definiše PDV kao jedan od oblasti u kom treba preduzeti konkretne mere da bi se suzbila prevara (vidi IP/12/1325).

Korisni linkovi

MEMO/14/90

Akcioni plan za borbu protiv PDV prevare i utaje:

ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_en.htm

Glavna stranica komesara Algirdas Šemeta, oporezivanje i carinska unija EU, komesar za revizije i sprečavanje prevara:

ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Pratite komesara Algirdas Šemeta na Twitter-u